125 jaar missiewerk van de zusters van Don Bosco
ELLY MONDELAERS gaat op zoek naar de wortels van het missionaire elan van de zusters van Don Bosco. Ze toont aan dat de openheid op het 'wereldburgerschap' reeds in Maria Mazzarello expliciet aanwezig was. Die openheid samen met het missionaire ideaal dat in die periode volop bloeide, verklaart de explosieve groei van de missionaire zending van de zusters van Don Bosco. In onze tijd blijft dit wereldburgerschap dat reeds in Mornese ontkiemde, verrassend actueel.
De Zusters van Don Bosco, vroeger en nu.
MARINA RERREN schetst in dit artikel de ontstaansgeschiedenis van de zusters van Don Bosco. Ze situeert Maria Mazzarello in haar tijd en omgeving. Ze toont dat deze eenvoudige jonge vrouw bij haar heiligverklaring terecht de titel 'medestichteres' van de Dochters van Maria Hulp der Christenen kreeg. Een korte beschrijving van de wereldwijde expansie van de zusters van Don Bosco, sluit dit artikel af.
Eenvoud van hart. Enkele brieven van Maria Mazzarello.
MARIA MAZZARELLO heeft weinig op schrift gesteld. Wel zijn een hele reeks brieven van haar bewaard waarin je haar denkwijze en spiritualiteit kan proeven.
Het preventief systeem herlezen vanuit de armsten
In deze bijdrage blijft Zuster MARA BORSI stilstaan bij de hernieuwde lezing van het preventief systeem en de krachtlijnen die hieruit zijn voortgekomen. Dit document bevat zowel de Nederlandse vertaling als de originele Italiaanse tekst.
Twee vrije vrouwen. Maria Mazzarello en Angela Maccagno.
Deze tekst is een vertaling van een hoofdstuk uit de thesis van zuster EDNA MAC DONALD over Maria Mazzarello en Angela Maccagno (oprichster van het 'Godvruchtig Genootschap van de Dochters van Maria Onbevlekt' waarvan Maria Mazzarello jarenlang deel uitmaakte). Zij toont aan hoe deze vrouwen erin slaagden om binnen de beperkingen van de cultuur in Kerk en maatschappij van hun tijd met flexibiliteit en creativiteit baanbrekend werk te verrichten en in grote mate de genderverschillen te overstijgen. Tevens blijkt hoe Maria Mazzarello vanuit haar persoon en bewogenheid in de groep van de Dochters van de Onbevlekte een eigen plaats innam.
Aanverwante thema's: Maria Mazzarello