Historiek

Sinds de jaren ‘80 stond de Centrale Pastorale Animatiegroep (CPAG) in voor de ondersteuning en begeleiding van de pastorale animatiegroepen (PAG's) in de Don Boscoscholen en -voorzieningen. Ze deed dit door het aanbieden van vorming, het aanreiken van werkvormen, een animerende aanwezigheid ter plaatse en het creëren van netwerken tussen pastoraal verantwoordelijken. Het boek ‘Tastend naar de verte. Op zoek naar pastorale oriëntaties’ was richtinggevend voor hun aanpak.

 

In 1998 werd door de salesianen van Don Bosco tijdens het provinciaal kapittel het Don Boscovormingscentrum in het leven geroepen. De opdracht van dit centrum was:
    ●  Doorheen studie bijdragen tot de actualisatie van het salesiaanse pastoraal-pedagogische erfgoed;
    ●  vormingsinitiatieven opzetten, begeleiden en ondersteunen met het doel mensen vertrouwd te maken met die traditie;
    ●  organisaties ondersteunen bij het beleidsmatig verankeren van hun salesiaans karakter;
    ●  impulsen geven voor de implementatie van het opvoedingsproject ‘In dialoog met Don Bosco’.

 

De provinciale raad van de salesianen van Don Bosco heeft er in 2007 voor gekozen om een nieuwe dienst op te richten en de verankering van de salesianiteit toe te vertrouwen aan Don Bosco Vorming & Animatie. Deze dienst krijgt de opdracht om de taken en werkterreinen die tevoren opgenomen werden door het vormingscentrum en de CPAG op een kwaliteitsvolle manier te integreren in haar werking.

 

Belangrijke motieven hiervoor waren:
    ●  het streven naar een grotere doorzichtigheid;
    ●  het optimaliseren van het aanbod;
    ●  de vraag van het veld naar duidelijkheid en een meer geïntegreerde ondersteuning;
    ●  het aanvoelen dat de pedagogische en pastorale dimensie van het opvoedingsproject elkaar oproepen en verrijken;
    ●  het besef dat salesianiteit te maken heeft met deskundigheid maar ook met spiritualiteit en bewogenheid. Deze dimensies veronderstellen
       elkaar, en horen wezenlijk samen