Vieringen

Don Bosco Vieringen
Uitgebreide verzameling van bruikbare vieringen rond Don Bosco voor diverse doelgroepen uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.
Don Boscoviering
Eucharistieviering naar aanleiding van het feest van Don Bosco
Don Boscoviering
Eucharistieviering van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem voor de 3de graad ter gelegenheid van het feest van Don Bosco
Don Boscoviering
Eucharistieviering van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe ter gelegenheid van het feest van Don Bosco
Don Boscoviering rond het beeld van Don Bosco
Viering ter gelegenheid van de komst van het beeld van Don Bosco naar Don Bosco Zwijnaarde
Eucharistievieren met Don Bosco in vier-voud
Eucharistieviering uit Don Bosco Hechtel bij het begin van het schooljaar rond 'Het opvoedingsproject in beeld'.
Feesten rond Dominiek Savio
Materiaal voor een feest rond Dominiek Savio uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’
In dialoog met Don Bosco
Eucharistieviering uit Don Bosco Hechtel voor het feest van Don Bosco rond 'Het opvoedingsproject in beeld'.
In dialoog met Don Bosco
Eucharistieviering uit De Waai voor het feest van Don Bosco rond 'Het opvoedingsproject in beeld'.
Jongerenviering 'Tochtgenoten'
Jongerenviering tijdens het Oaseweekend 'Tochtgenoten' rond 'Het opvoedingsproject in kaart gebracht'.
Liederen
Bruikbare liederen voor tijdens bezinningen, vieringen of op andere momenten. Uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.
Reik me je hand
Eucharistieviering uit Don Bosco Haacht rond verbondenheid.
Startviering Wegwijzers
Met Don Bosco op Facebook, tijdens de viering om de wegwijzers, die de leerlingen aan het begin van een nieuw schooljaar wel kunnen gebruiken. Wegwijzers als geloof, redelijkheid en hartelijkheid zijn ook voor hen een grote hulp. Een mooie, inspirerende startviering.
Stroom
Een viering over de stroom van het leven en je hierop laten meedrijven. Ze wil jullie uitdagen om de gekende vaarroutes te verlaten en te vertrouwen in de stroom, de stroom als goddelijke regie dat samen met onze eigen inspanningen onze levensweg bepaalt.
Verzoeningsviering
Vanuit stilte mogen ervaren dat verzoening positief werkt in het leven.
Vieren, werkvormen om rond het Opvoedingsproject in beeld gebracht te werken
Een aanzet over waarom en hoe men ook in een viering of bezinning werk kan maken van de implementatie van het opvoedingsproject en hoe het kunstwerk hierbij een hulp kan zijn.
Vieringen en bezinningen Maria Mazzarello
Vieringen, bezinningen, gebeden, ... voor een feest rond Maria Mazzarello uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.

Gebeden

Klasgebeden 1e trimester
Klasgebeden, verzameld door Kris Van Strydonck, voor september, oktober, november. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden.
Klasgebeden Advent Hechtel
Klasgebeden die men in Don Bosco Hechtel heeft gebruikt gedurende de adventsperiode. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje afgedrukt kan worden.
Klasgebeden Advent Sint-Pieters-Woluwe
Een verzameling gebeden en bezinningsteksten van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe om tijdens de advent te gebruiken. De eerste drie weken zijn voornamelijk gericht op de leerlingen. De laatste week is eerder gericht op de leerkrachten.
Klasgebeden Overlijden
Klasgebeden, samengesteld door Kris Van Strydonck, rond het thema overlijden. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden.
Klasgebeden Don Bosconoveen
Klasgebeden, verzameld door Kris Van Strydonck, om te gebruiken tijdens de Don Bosconoveen. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden.
Klasgebeden Voorbladen
Voorbladen die gebruikt kunnen worden voor het maken van de gebedenboekjes.
Klasgebeden 2e trimester + vasten
Klasgebeden, verzameld door Kris Van Strydonck, voor januari, februari, maart en de vastenperiode. De Don Bosconoveen is hieraan toegevoegd, maar kan ook apart gebruikt worden. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden. (zie hiervoor ook bij de voorbladen).

Bezinningen

Luisteren en fluisteren bij verhalen
Een bezinningsmoment dat men in de Takel in Oostende uitwerkte, uitgaande van het jaarboek rond Narrativiteit.
Wie zeggen jullie dat Ik ben?
Wat zegt mijn Jezusbeeld mij? En dat van anderen?
Werken van Barmhartigheid
Wat kan de Bijbel ons leren over ons leven van vandaag en hoe vertaal ik oude wijsheden in mijn praktijk.
Vier kaarsen in Bethlehem
Een goddelijk gebeuren waarbij we een christelijk verhaal zintuiglijk mogen proeven en verbinden met ons eigen leven.
Verzoeningsviering
Vanuit stilte mogen ervaren dat verzoening positief werkt in het leven.
Tussen Allerheiligen en Advent in ...
Waar herken jij God in je leven?
Start je stilte
Stilte leren ervaren en in die stilte ... misschien ook God ontmoeten.
Mijn kleurrijke zelf
Een persoonlijke voorstelling en kennismaking met een kleurrijke en diepere insteek.
Ligt het leven van de mens in Gods handen?
Ethisch handelen en gelovig in het leven staan. Een boeiend uitgangspunt.
De filmfragmenten bezorgen we je graag op vraag.
Hoeveel broden hebben jullie?
Het Koninkrijk der Hemelen
Stilstaan bij een Bijbelfragment, ervaringsuitwisseling en geloofsverdieping.
God zegt mij ...
Op een rustige en verdiepende manier stilstaan bij een Bijbeltekst en daarrond vrij uitwisselen met anderen.
Elke dag een beetje kerst
Welke betekenis geven wij vandaag aan Kerstmis?
Een totemnaam voor Jezus
Reflectie op de betekenis of de rol van Jezus Christus in je leven.
De eik en de eikel
Stilstaan bij de eigen levensloop, bij het eigen levensproject.
Bron van inspiratie
Waar haal ik mijn inspiratie als opvoeder?
De wind van verandering
Rustige meditatie om daarna tot uitwisseling te komen.
Bijna feest
Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe stelde vijf tekstfragmentjes samen om de dagen in de week voor het Don Boscofeest mee te starten.
Met Samuel op stap
In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten.
Met Samuel als gids is er ruimte voor reflectie en bezinning.
Met Jeremia op stap
In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten.
Met de profeet Jeremia als gids is er ruimte voor reflectie en bezinning.
Don Bosco in beeld & woord
Vijftien verschillende beelden en teksten rond de figuur van Don Bosco om even bij stil te staan. Deze beelden werden in Don Bosco Zwijnaarde naar aanleiding van het Don Boscofeest gebruikt in de verschillende vaklokalen (Frans, Engels, esthetica, …) van de derde graad.
Liederen
Bruikbare liederen voor tijdens bezinningen, vieringen of op andere momenten. Uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.
Bezinningen Don Bosco
Uitgebreide verzameling van bruikbare bezinningen rond Don Bosco voor diverse doelgroepen uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.
Tekstmateriaal rond Don Bosco
Verzameling van teksten voor diverse doelgroepen uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.
Noveengebeden Don Bosco
Verzameling van noveengebeden voor diverse doelgroepen uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’
Feesten rond Dominiek Savio
Materiaal voor een feest rond Dominiek Savio uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’
Vieringen en bezinningen Maria Mazzarello
Vieringen, bezinningen, gebeden, ... voor een feest rond Maria Mazzarello uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten’.
Klasgebeden Advent Sint-Pieters-Woluwe
Een verzameling gebeden en bezinningsteksten van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe om tijdens de advent te gebruiken. De eerste drie weken zijn voornamelijk gericht op de leerlingen. De laatste week is eerder gericht op de leerkrachten.
Vieren, werkvormen om rond het Opvoedingsproject in beeld gebracht te werken
Een aanzet over waarom en hoe men ook in een viering of bezinning werk kan maken van de implementatie van het opvoedingsproject en hoe het kunstwerk hierbij een hulp kan zijn.
Startbezinning Oaseweekend 'Tochtgenoten'
Startbezinning van het Oaseweekend 'Tochtgenoten' rond 'Het opvoedingsproject in kaart gebracht'.
Opvoeden is kleur geven aan het leven ...
Overwegingen van de hand van Annemie Vandaele bij het meditatiedoek 'Het opvoedingsproject in beeld'.
In een haalbare wereld van ...
Overwegingen van de hand van Piet Stienaers bij het meditatiedoek 'Het opvoedingsproject in beeld'. Tekst van de presentatie bij het meditatiedoek.