Deskundig in onmacht. Structuur hanteren in de leefgroep.
Sinds het ontstaan van de orthopedagogie(k) wordt structuur naar voor geschoven als één van de belangrijkste middelen binnen de orthopedagogische praktijk. MARC DE VEIRMAN gaat op zoek naar een invulling voor dit veel gebruikte begrip en naar een vertaling voor de praktijk van de (leef)groepswerking. Het is binnen deze realiteit dat de nood tot structurerend werken het meest aan de oppervlakte komt. Het beantwoorden van deze nood vinden we vooral terug in het handelend optreden van de begeleider en in het organiseren van de werkelijkheid.
Hoe biedt structuur de hulpverlener veiligheid en perspectief?
Structuur kan nooit helemaal tegemoet komen aan de noden in de praktijk. Er blijft altijd een 'tekort' waarmee de jongere ons door zijn gedrag in de praktijk confronteert. TOM VAN NEVEL toont aan dat dit tekort een kans, zelfs een noodzaak is om schijnbaar uitzichtloze begeleidingen terug op het spoor te zetten.
Wat maakt handelen tot pedagogisch handelen
Patrick Vandelanotte is als orthopedagoog werkzaam in het OOOC De Waai in
Eeklo. In deze bijdrage concentreert hij zich wat ons handelen tot pedagogisch
handelen maakt. Geen discours over principes en wondermiddeltjes maar wel
over invloeden en kapstokken die opvoeding mogelijk maken en die opvoeders
kunnen helpen op de weg die ze afleggen met kinderen en jongeren.