Gezag verwerven in de klas
COLETTE SCHAUMONT en LUC VERLINDE schetsen de uitdagingen waarmee een jonge leerkracht geconfronteerd wordt en staan stil bij de grootste uitdaging in de beginnende professionele ontwikkeling van een leerkracht: het opbouwen van gezag. Dit achtergrond artikel nodigt ook uit om te werken aan een schoolcultuur waarin er ruimte en ondersteuning is om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Reflecties bij de circulaire over het toedienen van straffen in de salesiaanse huizen
RIK BIESMANS toont aan dat de rondzendbrief een betrouwbaar beeld geeft van de principes die Don Bosco zelf voorstond en hanteerde, ook al is de circulaire zelf niet van de hand van Don Bosco.
Regel- en normovertredend gedrag in de context van hulpverlening
Ook al focust deze tekst van GEERT STROOBANT op de wereld van de bijzondere jeugdzorg, toch biedt zijn artikel ook voor andere werkvelden heel relevante inzichten rond het omgaan met regel- en normovertredend gedrag. Conflicten gegroeid uit het overtreden van regels en normen komen hier naar voor als (deskundig) te hanteren pedagogische kansen voor de opvoeder.
Strafbeleid ook toetsen
In deze bijdrage brengt STIJN VAN EYKEN inzichten rond straffen uit de salesiaanse traditie en uit de hedendaagse menswetenschappen samen en toets de gang van zaken binnen het internaat waar hij als opvoeder werkt aan deze inzichten.