Assistentie bij jongeren
Powerpoint met handvaten en inzichten over wat assistentie kan zijn en betekenen voor jongeren en hoe je dit als leerkracht/opvoeder kan invullen.
Assistentie, de essentie van het preventief systeem
De essentie van het preventief systeem van Don Bosco is de assistentie. Deze these vormt het uitgangspunt van dit achtergrond artikel van de hand van Rik Biesmans. Hij belicht naast het promotionele aspect van de assistentie ook het voorkomende aspect. Zijn voorbeelden beperken zich niet tot de leerkracht op de speelplaats, maar omvatten heel verschillende aspecten van het opvoedingswerk.
Checklist rond de stijlkenmerken
Aanzet tot een evaluatie-instrument rond de stijlkenmerken op het niveau van de organisatie en van de medewerkers.
Een assisterende opvoedingsstijl: aanzetten voor implementatie in het secundair onderwijs
Draaiboek voor vorming van medewerkers in de organisatie
Essentiële elementen van Don Bosco's opvoedingsmethode verhelderd
Rik Biesmans (sdb) neemt ons mee om enkele wezenlijke aspecten van Don Bosco’s opvoedingsmethode op de voorgrond te plaatsen. Deze soms vergeten, maar essentiële elementen vormen de leidraad van de uiteenzetting met vooral aandacht voor de ‘affectieve liefde’ en ‘familiariteit’.
Deze inzichten vloeien voort uit Riks studie van de Romebrieven en zijn boek ‘De Magna Charta van het salesiaanse opvoedingssysteem’.
Quiz rond het opvoedingsproject
Quiz rond de figuur van Don Bosco en zijn opvoedingsstijl en -methode, gebaseerd op de hoofdstukken 1 en 4 uit het opvoedingsproject. Hiermee kan je de ander niet enkel inhoudelijk inspireren, maar zeker ook animeren.
Vragenlijst-Spel voor een groepsgesprek rond assistentie
Vragenlijst voor een groepsgesprek over assistentie in de praktijk
Werkvormen rond de posterreeks over de stijlkenmerken voor het basisonderwijs
Werkvormen om zowel bij leekrachten-opvoeders als bij kinderen uit het basisonderwijs de salesiaanse stijlkenmerken uit het opvoedingsproject onder de aandacht te brengen.
Werkvormen rond de posterreeks over de stijlkenmerken voor het secundair onderwijs
Werkvormen om zowel bij leekrachten-opvoeders als bij jongeren uit het secundair onderwijs de salesiaanse stijlkenmerken uit het opvoedingsproject onder de aandacht te brengen.
Aanverwante thema's: assistentie