Bewegen want bewogen worden. Over de bezieling van de leraar
Over dat en hoe leraars zin zoeken en zin geven aan hun functioneren handelt deze tekst van GUIDO VAN HOREBEEK, JEF STEVENS en JACQUES SCHEPENS.Ze belichten achtereenvolgens de onontkoombaarheid van de vraagstelling en de actuele context waarin de onderwijsmensen hun werk (moeten) doen. Dan staan ze stil bij het eigene van de zingeving. Daarna sporen ze bronnen en wegen op waaruit en waarlangs de leraar zich in zijn bewegen en bewogen worden ten gronde kan toerusten.
De spiritualiteit van de opvoeder. Het oratoriocriterium als kapstok
Het is voor iedere opvoeder die in een salesiaanse context werkt een uitdaging om bewuster met de 'geleefde' salesiaanse spiritualiteit om te gaan. COLETTE SCHAUMONT tracht die spiritualiteit concreter te benoemen aan de hand van het oratoriocriterium. Een aanzet om het eigen functioneren van dit perspectief eens in vraag te stellen en te laten inspireren.
Met Jeremia op stap
In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten.
Met de profeet Jeremia als gids is er ruimte voor reflectie en bezinning.
Met Samuel op stap
In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten.
Met Samuel als gids is er ruimte voor reflectie en bezinning.
Omgaan met intern pluralisme in een christelijke instelling
JOHAN VAN DER VLOET onderzoekt in dit artikel de gevolgen van een multiculturele samenleving voor de christelijke opvoedingsinstelling. Hij komt tot de conclusie dat het interne en externe pluralisme niet mag leiden tot relativisme, maar tot een vernieuwde aandacht voor de eigen identiteit en de eigen bijdragen van het christelijk geloof tot de samenleving. Hij geeft enkele wegen aan die het identiteitsbesef kunnen ondersteunen. Wezenlijk is daarbij dat men een dialoog op gang brengt tussen de inspiratie van het christelijk geloof en de eigen spiritualiteit van hen die betrokken zijn bij de opvoeding.
Opvoeden, een weg naar God
DANI╦L FEDERSPIEL verkent in zijn artikel het 'heilig vuur' dat hij onderkent bij opvoeders die voor hun beroep, of nog beter, roeping gepassioneerd zijn. De christelijke traditie biedt heel wat aanknopingspunten om in niet altijd zo gemakkelijke omstandigheden op een ge´nspireerde wijze het opvoedingswerk op te nemen. Omgekeerd is het opvoedingsgebeuren ook een bron van bezieling: juist daar kunnen wij God ontmoeten.
Opvoeding en spiritualiteit
Het is opvallend hoe het woord 'spiritualiteit' ook in de wereld van het onderwijs, opvoeding en hulpverlening zijn intrede heeft gedaan. JACQUES SCHEPENS reflecteert in zijn bijdrage op deze vaststelling. Hij analyseert het fenomeen en verheldert hoe het opvoeden een 'vindplaats voor', een 'weg naar' en een 'oefening in' spiritualiteit is.