Delibereren vanuit het opvoedingsproject
Impuls om de collega's even te laten nadenken over de manier waarop men delibereert en hoe het opvoedingsproject hen daarin kan inspireren en richting geven.
Door de ogen van de opvoeder
Bewerking van zes bijdragen rond het mensbeeld uit het tijdschrift Don Bosco Vlaanderen in 2010.
In deze reeks willen we meekijken Ďdoor de ogen van de opvoederí en op die manier jullie prikkelen om stil te staan bij je basisovertuigingen en het eigen mensbeeld te toetsen aan dat van het huidige opvoedingsproject en het mensbeeld ten tijde van Don Bosco.
Gezag verwerven in de klas
COLETTE SCHAUMONT en LUC VERLINDE schetsen de uitdagingen waarmee een jonge leerkracht geconfronteerd wordt en staan stil bij de grootste uitdaging in de beginnende professionele ontwikkeling van een leerkracht: het opbouwen van gezag. Dit achtergrond artikel nodigt ook uit om te werken aan een schoolcultuur waarin er ruimte en ondersteuning is om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Salesiaans lesgeven
In dit document reflecteert POL RAES over het werken vanuit het salesiaans opvoedingsproject in de dagelijkse realiteit van het lesgebeuren. De vragen en oriŽntaties willen leraars en opvoeders behulpzaam zijn om op een salesiaanse wijze - in het spoor van en in dialoog met Don Bosco - zijn dagelijkse onderwijsopdracht aan te pakken en in te vullen.