Assistentie, de essentie van het preventief systeem
De essentie van het preventief systeem van Don Bosco is de assistentie. Deze these vormt het uitgangspunt van dit achtergrond artikel van de hand van Rik Biesmans. Hij belicht naast het promotionele aspect van de assistentie ook het voorkomende aspect. Zijn voorbeelden beperken zich niet tot de leerkracht op de speelplaats, maar omvatten heel verschillende aspecten van het opvoedingswerk.
Het preventief systeem herlezen vanuit de armsten
In deze bijdrage blijft Zuster MARA BORSI stilstaan bij de hernieuwde lezing van het preventief systeem en de krachtlijnen die hieruit zijn voortgekomen. Dit document bevat zowel de Nederlandse vertaling als de originele Italiaanse tekst.
Het preventief systeem in een geseculariseerde wereld
JEAN-MARIE PETITCLERC reflecteert in deze tekst in welke mate de basisinzichten die ten grondslag liggen aan het preventief systeem van Don Bosco hanteerbaar zijn in het geseculariseerde en multireligieuze milieu van de achtergebleven buurten van Argenteuil waarin hij werkzaam is.
Preventie: uit het oog, uit het hart?
Is het toeval dat de term 'preventief systeem' als dusdanig niet meer vermeld wordt in het opvoedingsproject? Hoe spreekt men in deze tijd over preventie in het professionele opvoedingswerk? Hoe verhouden die opvattingen zich tot de salesiaanse traditie en kunnen die twee sporen elkaar bevragen en bevruchten? LIESBET MERTENS en CARLO LOOTS buigen zich over deze vragen en gaan het gesprek aan tussen de salesiaanse opvoedingsvisie en het hedendaagse preventiedenken.
Wat maakt handelen tot pedagogisch handelen
Patrick Vandelanotte is als orthopedagoog werkzaam in het OOOC De Waai in
Eeklo. In deze bijdrage concentreert hij zich wat ons handelen tot pedagogisch
handelen maakt. Geen discours over principes en wondermiddeltjes maar wel
over invloeden en kapstokken die opvoeding mogelijk maken en die opvoeders
kunnen helpen op de weg die ze afleggen met kinderen en jongeren.
Aanverwante thema's: kwetsbare jongeren