Checklist rond het oratoriocriterium.
Aanzet tot een evaluatie-instrument rond het oratoriocriterium op het niveau van de organisatie en van de medewerkers.
De vorming van salesianen en medewerkers in Valdocco (1870-1888), Mara Borsi
Bijdrage van zuster Mara Borsi over de 'lerende gemeenschap' die Valdocco was in de periode 1870-1888 voor de salesianen en medewerkers daar aanwezig. Hun dagelijkse praktijk, de reflectie hierop en de wederzijdse uitwisseling hierover vormden de basis en het uitgangspunt van hun vormingsproces. Gaandeweg vormde zich op die manier een eigen pedagogische en pastorale expertise en een gedeelde spiritualiteit.
Het Oratorio: over Don Bosco's keuze voor en omgang met de jongeren
Achtergrondartikel van de hand van DANIEL MALFAIT over het ontstaan van het Oratorio en over Don Bosco's keuze voor het Oratorio als pedagogisch principe.