'Goede christenen en eerlijke burgers' & 'Don Borel en de preek van de (bloem)kolen'
Goede christenen en eerlijke burgers als doel van de opvoeding bij Don Bosco:
Leert de vanzelfsprekendheid van het goede christen zijn en het eerlijke burgerschap in het begin en het midden van de negentiende eeuw iets aan ons vandaag?

Giovanni Borel en de preek van de (bloem)kolen: levensbeschrijving van don Borel (een van de eerste belangrijke medewerkers van Don Bosco) en bespreking van de preek over de bloemkolen die een klassieker werd in de salesiaanse traditie.
'Reflectie op Don Bosco's spiritualiteit'
Aldo Giraudo blijft stilstaan bij de spiritualiteit van Don Bosco. Hij reikt ons een aantal interpretatiesleutels aan om deze spiritualiteit beter te begrijpen en te kunnen vertalen naar vandaag
'Don Bosco als opvoeder, reflectie vanuit drie biografieŽn'
De biografie van Domenico Savio (1859) en de biografische schetsen van Michele Magone (1861) en Francesco Besucco (1864) horen tot de belangrijkste pedagogische en spirituele documenten van Don Bosco. Ze zijn een geslaagde narratieve illustratie van zijn overtuigingen en vormingspraktijk gedurende de eerste twintig jaren van zijn engagement. Don Giraudo reikt ons een aantal sleutelelementen aan om de kern van de pedagogische boodschap van Don Bosco te begrijpen. Hij toont aan hoe ze een rijke synthese vormen van het salesiaanse preventieve systeem.
EssentiŽle elementen van Don Bosco's opvoedingsmethode verhelderd
Rik Biesmans (sdb) neemt ons mee om enkele wezenlijke aspecten van Don Boscoís opvoedingsmethode op de voorgrond te plaatsen. Deze soms vergeten, maar essentiŽle elementen vormen de leidraad van de uiteenzetting met vooral aandacht voor de Ďaffectieve liefdeí en Ďfamiliariteití.
Deze inzichten vloeien voort uit Riks studie van de Romebrieven en zijn boek ĎDe Magna Charta van het salesiaanse opvoedingssysteemí.
De betekenis van Don Bosco voor ons vandaag
In vervolg op de introductie, met daarin de evolutie in de visie op Don Bosco, gaat Aldo Giraudo in deze uiteenzetting verder in op de innerlijke dynamische krachten die ertoe bijgedragen hebben dat Don Bosco geworden is wie hij is.
Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.
Een simultane vertaling met het Italiaans en het Nederlands naast elkaar kan bezorgd worden.
Het belang van een correcte en integrale interpretatie van Don Bosco
In deze tekst neemt Aldo Giraudo ons mee in de zoektocht hoe wij vandaag de dag Don Bosco moeten interpreteren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij nog steeds inspiratiebron blijft voor onze educatieve taken en onze keuzes. In een eerste stap kijkt hij met ons naar de belangrijkste momenten in de interpretatiegeschiedenis van Don Bosco.
Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.
Een simultane vertaling met het Italiaans en het Nederlands naast elkaar kan bezorgd worden.
Het preventief systeem herlezen vanuit de armsten
In deze bijdrage blijft Zuster MARA BORSI stilstaan bij de hernieuwde lezing van het preventief systeem en de krachtlijnen die hieruit zijn voortgekomen. Dit document bevat zowel de Nederlandse vertaling als de originele Italiaanse tekst.
De vorming van salesianen en medewerkers in Valdocco (1870-1888), Mara Borsi
Bijdrage van zuster Mara Borsi over de 'lerende gemeenschap' die Valdocco was in de periode 1870-1888 voor de salesianen en medewerkers daar aanwezig. Hun dagelijkse praktijk, de reflectie hierop en de wederzijdse uitwisseling hierover vormden de basis en het uitgangspunt van hun vormingsproces. Gaandeweg vormde zich op die manier een eigen pedagogische en pastorale expertise en een gedeelde spiritualiteit.