De sleutelbos van Don Bosco.
Aan de hand van 10 sleutels stelt JOS CLAES het preventief systeem van Don Bosco voor. Don Bosco's sleutelbos opent vandaag nog vele deuren in het grote domein van de opvoeding. Wanneer de opvoeder met de jongere op weg gaat, de sleutels aanbiedt, het systeem ontvouwt en de juiste sleutels combineert, dan opent hij voor hen de poorten tot de levenswegen.
Delibereren vanuit het opvoedingsproject
Impuls om de collega's even te laten nadenken over de manier waarop men delibereert en hoe het opvoedingsproject hen daarin kan inspireren en richting geven.
Door de ogen van de opvoeder
Bewerking van zes bijdragen rond het mensbeeld uit het tijdschrift Don Bosco Vlaanderen in 2010.
In deze reeks willen we meekijken ‘door de ogen van de opvoeder’ en op die manier jullie prikkelen om stil te staan bij je basisovertuigingen en het eigen mensbeeld te toetsen aan dat van het huidige opvoedingsproject en het mensbeeld ten tijde van Don Bosco.
Het opvoedingsproject in het internaat en de basisschool van Wijnegem
ELLY MONDELAERS en LUTGARD MEYEN vertaalden het opvoedingsproject voor het internaat en de basisschool van Wijnegem. De grondinzichten van het opvoedingsproject werden gevisualiseerd in negen tekeningen.
Implementatie van het opvoedingsproject in de dagcentra De Oever en De Berg.
Overzicht van het implementatieproces van het opvoedingsproject in het dagcentrum De Oever in Lier en het dagcentrum De Berg in Heist-op-den-Berg.
In dialoog met Don Bosco, een opvoedingsproject.
De integrale tekst van het opvoedingsproject 'In dialoog met Don Bosco' in digitale vorm.
Opvoeden in het spoor van Don Bosco vandaag.
CARLO LOOTS en LIESBET MERTENS zoeken naar een eigentijdse formulering van het salesiaanse opvoedingsproject in creatieve trouw aan Don Bosco, gevoelig voor de tekenen van de tijd en in dialoog met de bevindingen van de menswetenschappen om op een constructieve wijze met de huidige pedagogische situatie om te gaan.
Opvoedingsproject + cartoons
Een suggestie om op speelse en humoristische manier de mensen vertrouwd te maken met het opvoedingsproject. Dit om het louter tekstuele tegemoet te komen.
Opvoedingsproject in beeld.
Implementatie van het opvoedingsproject aan de hand van het meditatiedoek in Don Bosco Hechtel.
Pedagogische studiedag rond het opvoedingsproject voor de campus van Don Bosco Haacht.
Quiz rond het opvoedingsproject
Quiz rond de figuur van Don Bosco en zijn opvoedingsstijl en -methode, gebaseerd op de hoofdstukken 1 en 4 uit het opvoedingsproject. Hiermee kan je de ander niet enkel inhoudelijk inspireren, maar zeker ook animeren.
Quiz rond het opvoedingsproject uit Don Bosco Zwijnaarde.
Speelse vorm om met de inhoud van het opvoedingsproject kennis te maken. Oorspronkelijk gemaakt voor ouders die wachten tijdens het oudercontact.
Salesiaanse mayonaise
Een manier om de eigenheid van het salesiaanse opvoedingsproject op een ludieke wijze voor te stellen aan de hand van het maken van mayonaise.
Speels reflecteren over het opvoedingsproject
Een werkvorm voor een eerder volwassen publiek die wil aanzetten tot reflectie en gesprek. De inhoud staat dus voorop, het spel geeft enkel de impulsen om tot gesprek te komen.
Teamgesprek in stelling
Aan de hand van geïllustreerde stellingen gaat men als team in gesprek over het in praktijk brengen van het opvoedingsproject.
Visualisatie en reflectie rond het mensbeeld
De 6 dimensies van het mensbeeld uit het opvoedingsproject werden door de gangmakers van het dagcentrum 'De Takel' geïllustreerd met een Hagar-strip. Deze 'andere kijk' geeft ruimte voor reflectie en uitwisseling.
Wat maakt handelen tot pedagogisch handelen
Patrick Vandelanotte is als orthopedagoog werkzaam in het OOOC De Waai in
Eeklo. In deze bijdrage concentreert hij zich wat ons handelen tot pedagogisch
handelen maakt. Geen discours over principes en wondermiddeltjes maar wel
over invloeden en kapstokken die opvoeding mogelijk maken en die opvoeders
kunnen helpen op de weg die ze afleggen met kinderen en jongeren.
Werken in teamverband - Vragen voor een groepsgesprek
In dit document vind je een aantal vragen rond 'Werken in teamverband' die je helpen bij dit thema stil te staan en met collega's in gesprek te gaan. De gangmakers van Hechtel hebben dit voor hun school uitgewerkt, maar het kan zowel gebruikt worden in vakwerkgroepen als teams in de Jeugdzorg of monitorenploegen.