Opdrachtsverklaring

Don Bosco Vorming & Animatie heeft als opdracht mensen toe te rusten om het pastoraal-pedagogische ideeŽngoed van Don Bosco en de daarmee samenhangende salesiaanse identiteit voor de toekomst levend te houden.

Salesianiteit omvat een opvoedkundige, pastorale en een hulpverleningsdimensie en heeft eveneens te maken met spiritualiteit en bewogenheid. Deze dimensies veronderstellen elkaar, roepen elkaar op en horen wezenlijk samen.

Don Bosco Vorming & Animatie wil de salesiaanse organisaties ondersteunen bij het realiseren van hun permanente opdracht: het bieden van kwalitatief hoogstaande hulpverlening, onderwijs, begeleiding en animatie vanuit het perspectief van Don Bosco. Wij werken aan de deskundigheid en bewogenheid van mensen om de salesiaanse visie en aanpak in hun persoon, werk en organisatie te integreren en dit ook verder door te geven aan anderen.

Dit doen we door:
†††††●†† het aanbieden van gerichte vormingsinitiatieven;
†††† ●†† een animerende aanwezigheid bij wie de zorg voor salesianiteit lokaal en provinciaal opneemt;
†††††●†† het creŽren van netwerken binnen de sectoren (bijzondere jeugdzorg, onderwijs en vrije tijd) en sectoroverstijgend;
†††††●†† het coachen en begeleiden van mensen;
†††† ●†† het uitdiepen van het salesiaanse project via studie;
†††††●†† het opnemen van beleidsvoorbereidend werk in samenwerking met de beleidsverantwoordelijken;
†††††●†† het ontwerpen en ter beschikking stellen van allerhande materiaal en creatieve impulsen;

Don Bosco Vorming & Animatie werkt vraag- en aanbodgestuurd.