Ondersteuning

Opzet

Naast vorming op maat wordt ook ondersteuning en begeleiding op maat aangeboden. Op vraag van een organisatie kan Don Bosco Vorming & Animatie ondersteuning bieden bij de integratie van het opvoedingsproject of bij het ontwikkelen van een salesiaans vormings- of nascholingsbeleidsplan. De begeleiding bestaat uit het leveren van informatie en elementen van vorming, het geven van feedback, het begeleiden van intervisiesessies, het geven van supervisie e.a., maar behelst niet de leiding van het proces of project of de redactie van documenten.

 

Praktisch

Wanneer u met een vraag zit rond begeleiding op maat kunt u ons contacteren. Wij hanteren volgende criteria om op uw vraag in te gaan:
● Er moet ruimte zijn in onze kalender;
● We moeten over voldoende achtergrond beschikken om op deze vraag in te gaan;
● We moeten kunnen werken vanuit onze visie op vorming;
● Er moet voldoende openheid voor en affiniteit met de salesiaanse opvoedingsvisie en spiritualiteit aanwezig zijn.

Om echt op maat te werken wordt op voorhand overlegd welke ondersteuning het meest aangewezen is en wat hierbij het doel, de doelgroep, timing en fasering zal zijn. Op die manier worden de verwachtingen omtrent de ondersteuning op elkaar afgestemd.
Don Bosco Vorming & Animatie start de ondersteuning nadat er volledige consensus is bereikt over de prijs en vorm van de begeleiding.

 

Moment van de aanvraag

Na het schetsen van het traject dat we met de aanvrager willen gaan om kwaliteit te garanderen, zal het duidelijk zijn dat het van groot belang is om tijdig uw vraag voor te leggen.

 

Groepsgrootte

Opdat het leereffect optimaal zou zijn, wordt er gewerkt in groepen met een maximum grootte, deze is afhankelijk van de beoogde doelen en werkvorm van de ondersteuning.

 

Locatie

Voor de accommodatie, eventuele maaltijd en koffie zorgt u in principe zelf, tenzij anders afgesproken.

 

Kostprijs

De prijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal dagen, het aantal deelnemers en de aard van de opdracht. Dit wordt vooraf per opdracht besproken.

 

Info

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel   016/47 91 24
Fax  016/47 91 11         

vormingenanimatie(at)donbosco.be