Doelstellingen en methodieken L1-L2
In dit document vind je de doelstellingen zoals deze uitgeschreven werden voor het uitwerken van de lokale vormingsdagen L1 en L2.
Daarnaast zijn er heel wat methodieken terug te vinden ter inspiratie om deze vormingsmomenten uit te werken.
Draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en salesiaanse vorming van nieuwe leerkrachten: eerste jaar.
Draaiboek voor het onthaal, de begeleiding en salesiaanse vorming van nieuwe leerkrachten: tweede jaar.
Een assisterende opvoedingsstijl: aanzetten voor implementatie in het secundair onderwijs
Draaiboek voor vorming van medewerkers in de organisatie
Gezag verwerven in de klas
COLETTE SCHAUMONT en LUC VERLINDE schetsen de uitdagingen waarmee een jonge leerkracht geconfronteerd wordt en staan stil bij de grootste uitdaging in de beginnende professionele ontwikkeling van een leerkracht: het opbouwen van gezag. Dit achtergrond artikel nodigt ook uit om te werken aan een schoolcultuur waarin er ruimte en ondersteuning is om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs: Verantwoordelijkheid
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel verantwoordelijkheid.
Salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs: Verbondenheid
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel verbondenheid.
Salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs: Vrijheid
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel vrijheid.
Salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs: Zingeving
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van kleuterleid(st)ers en leerkrachten van het basisonderwijs ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel zingeving.
Salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse: Verantwoordelijkheid
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel verantwoordelijkheid.
Salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse: Verbondenheid
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel verbondenheid.
Salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse: Vrijheid
Draaiboek ter ondersteuning van de vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel vrijheid.
Salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse: Zingeving
Draaiboek ter ondersteuning van de salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. In dit draaiboek staan we stil bij het opvoedingsdoel zingeving.
Vorming ter plaatse: Assistentie
Powerpoint van de vorming voor nieuwe personeelsleden over ‘Assistentie’ die in eigen beheer door Don Bosco Groot-Bijgaarden uitgewerkt werd voor hun team