Onze missie

          In opdracht van de salesiaanse provincie staan wij ten dienste
          van allen die zich vanuit de opvoedingsaanpak van Don Bosco
          engageren voor jongeren.

          Het pastoraal-pedagogische ideeŽngoed van Don Bosco
          en zijn spiritualiteit, zijn ook vandaag nog waardevol voor hen
          en voor de hun toevertrouwde jongeren, voor de organisaties
          waarbinnen zij elkaar ontmoeten en voor de samenleving in het algemeen.

          Daarom willen wij mensen uitdagen en ondersteunen om met deskundigheid
          en bewogenheid vanuit dit project te werken en op te voeden
          en de salesiaanse traditie verder uit te dragen en toekomst te geven.

          Dit doen we door het aanbieden van ondersteuning, animatie, vorming en
          creatieve projecten en door studie en herbronning
          waarmee we het project uitdiepen en naar deze tijd vertalen.

          In onze inzet laten we ons zelf ook inspireren
          door de visie en aanpak van Don Bosco
          en willen we loyaal samenwerken met allen
          die dit project mee gestalte geven.