Opzet

Opzet

 

De Memorie dell'Oratorio (Herinneringen aan het Oratorio) is een van de meest persoonlijke en levendige geschriften van Don Bosco en heeft in de salesiaanse geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld. Niet alleen omdat een aantal fragmenten zoals de droom op negen jaar en de beschrijving van de ontmoeting met Bartolomeo Garelli bijna symbolen geworden zijn in de salesiaanse traditie, maar ook omdat deze ‘herinneringen’ heel wat elementen bevatten die in een actualisatie van het spirituele en pedagogische erfgoed van Don Bosco moeten worden meegenomen. Dit werk was immers voor Don Bosco een soort ‘geestelijk testament’ waarin hij zijn naaste medewerkers de krachtlijnen van zijn aanpak en spiritualiteit wou meegeven als oriëntatie voor de toekomst.
 
 
Dit document heeft niet alleen de verbeelding gestoffeerd met de beslissende rol van mamma Margherita, de figuur van don Cafasso en de markiezin Barolo. Het heeft ook een avontuurlijk tintje gegeven aan bepaalde ervaringen van Don Bosco zoals in het verhaal over de uitdaging van een kermisacrobaat, de suggesties omtrent duistere aanslagen tegen zijn persoon en het verschijnen van de mysterieuze ‘grijze hond’. Niet alles wat in de Memorie is vermeld, doorstaat de historische kritiek. Daarom werd ook de nieuwe inleiding op de Memorie dell’Oratorio van de hand van Aldo Giraudo, professor salesiaanse spiritualiteit aan de salesiaanse universiteit te Rome vertaald en in de publicatie opgenomen. In deze inleiding situeert hij de tekst en biedt een aantal leessleutels aan die helpen om het verhaal dat Don Bosco ons vertelt beter te begrijpen en bij de tijd te brengen.
Wie in de geest van Don bosco wil leven en werken vindt in de herinneringen aan het Oratorio een schat aan ideeën en aanwijzingen.
Ook voor wie Don Bosco nog een grote onbekende is, is de lectuur van de Memorie warm aan te bevelen.

 

terug naar overzicht

Inhoud

Herinneringen aan het Oratiorio van de H. Franciscus van Sales van 1815 tot 1855

Inhoud

 
ALDO GIRAUDO
De ‘Herinneringen aan het Oratorio’: een belangrijk document om de spiritualiteit en de pedagogie van Don Bosco te begrijpen

1. De geschiedenis van de tekst

2. Een handboek van pedagogie en spiritualiteit in verhaalvorm

3. Een narratieve evocatie van de eigenheid van het Oratorio
    3.1 De bekommernissen van Don Bosco als schrijver en het bijzondere karakter van de Memorie dell’Oratorio
    3.2 De aanleiding voor het schrijven van de Memorie dell’Oratorio

4. De ‘geschiedenis’ van het Oratorio en de ‘autobiografische’ aard van de Memorie dell’Oratorio
    4.1 Het Oratorio als kernpunt
    4.2 De doelgroep en doelstellingen
    4.3 De aanvang en de gemiste conclusie in de narratieve architectuur
    4.4 De procédés die de auteur aanwendt

5. De Memorie dell’Oratorio als narratieve tekst
    5.1 De schrijfstijl van Don Bosco
    5.2 De structuur van de tekst

6. De lectuur en interpretatieniveaus
    6.1 De topics voor de interpretatie
    6.2 Een spirituele verkenning
         6.2.1 Het vertrouwen op God
         6.2.2 De teruggetrokkenheid en de onthechting
    6.3 Een model van pastor
         6.3.1 Een roeping die van God komt en die zich gaandeweg manifesteert
         6.3.2 De verschillende elementen van het model
         6.3.3 De gevaren die het model bedreigen
         6.3.4 De voorbeelden van pastorale ijver
         6.3.5 De specifieke kenmerken van het pastoraal model van Don Bosco

 

GIOVANNI BOSCO 
Herinneringen aan het Oratorio van de H. Franciscus van Sales van 1815 tot 1855

Herinneringen aan het Oratorio van 1815 tot 1825

Herinneringen voor het Oratorio en voor de salesiaanse congregatie
De tien jaar van mijn kindertijd - Dood van mijn vader
Armoede in het gezin - Mijn moeder als weduwe
Een droom


Eerste decade 1825-1835

1.   Eerste ontspanningsactiviteiten met de kinderen
      De preken - De kermisacrobaat - De nestjes vogeljongen
2.   Eerste communie - De preek van de volksmissie
      Don Calosso - School van Morialdo
3.   De studie en de hak - Slecht en goed nieuws
      De dood van don Calosso
4.   Don Cafasso - Onzekerheden - Verdeling van het ouderlijk erfgoed - De school in Castelnuovo d'Asti -
      De muziek - De kleermaker
5.   De school in Chieri - Welwillendheid van de leraars - De eerste vier klassen van de grammatica
6.   De kameraden - De club van de vrolijkheid
      De christelijke plichten
7.   Goede kameraden en oefeningen van godsvrucht
8.   Poësis en retorica - Luigi Comollo
9.   Koffiezetten en gekonfijte vruchten maken
      Verjaardag - Een ongeluk
10.  Jonas een joodse jongen
11.  Spelen - Goochelnummertjes - Magie
       Vrijgesproken van schuld
12.  Loopwedstrijd - Sprong - Toverstok - Top van een boom
13.  Studie van de klassieke auteurs
14.  Voorbereiding - Keuze van de levensstaat


Tweede decade 1835 tot 1845

1.   Het priesterkleed - Levensregel
2.   Vertrek naar het seminarie
3.   Het seminarieleven
[3a.] Spel en ontspanning
4.   De vakantieperiode
5.   Een landelijk feest - Viool spelen - Jacht
[5a.] Relaties met Luigi Comollo
6.   Een feit van Comollo
7.   Een premie - de sacristie - de theoloog Gioanni Borel
8.   De studie
9.   De heilige wijdingen - Het priesterschap
10.  Eerste ervaringen met het dienstwerk
       De toespraak van Lariano en Giovanni Brina
11.  Het priesterconvict van de heilige Franciscus van Assisi
12.  Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis en de aanvang van het Oratorio op zondag
13.  Het Oratorio in 1842 
14.  Het heilig dienstwerk - Keuze van een betrekking bij het Rifugio
15.  Een nieuwe droom
16.  Verplaatsing van het Oratorio nabij het Rifugio
17.  Oratorio bij S. Martino dei Molazzi
       Moeilijkheden - De hand van de Heer
18.  Het Oratorio in S. Pietro in Vincoli - De meid van de kapelaan - Een brief - Een spijtig accident
19.  Het Oratorio in Casa Moretta
20.  Het Oratorio op een weide - Wandeling naar Superga
21.  De markies Cavour en zijn dreigementen
       Nieuwe moeilijkheden voor het Oratorio
22.  Ontslag bij het Rifugio - Nieuwe beschuldiging van krankzinnigheid
23.  Verhuis naar het huidige Oratorio van de heilige Franciscus van Sales in Valdocco


Derde decade van1846 tot 1855

1.   De nieuwe kerk
2.   Opnieuw Cavour - De Ragioneria
      De burgerwachten
3.   Zondagsscholen - Avondscholen
4.   Ziekte - Genezing - Plan om in Valdocco te gaan wonen
5.   Vaste verblijfplaats in het Oratorio van Valdocco
6.   Het reglement voor de oratorio’s - Compagnie en feest van de heilige Luigi - Een bezoek van monseigneur Fransoni
7.   Begin van het opvanghuis - De opname van de eerste jongeren
8.   Het oratorio van de heilige Luigi - Het huis van Moretta - Een stuk grond van het seminarie
9.   1848 - Aangroei van de beroepsleerlingen en hun levenswijze. - Het avondwoordje - Toelatingen van de aartsbisschop -
      Geestelijke oefeningen
10.  Uitbreiding van de muziekklassen - De processie van de Consolata - Een prijs van de gemeente en van het werk voor de bedelarij - 
       Witte Donderdag - De voetwassing
11.  Het jaar 1849 - Sluiting van de seminaries
       Het huis van Pinardi - De Petruspenning en rozenkransen van Pius IX - Het oratorio van de Engelbewaarder - 
       Bezoek van de parlementairen
12.  Nationale feesten 
13.  Een particulier feit 
14.  Nieuwe moeilijkheden - Een bemoediging - Abbé Rosmini en de aartspriester Pietro De Gaudenzi
15.  Aankoop van het huis van Pinardi en het huis van Bellezza - het jaar 1850
16.  De kerk van de heilige Franciscus van Sales 
17.  De ontploffing van het buskruitmagazijn 
       Gabriele Fassio - Inzegening van de nieuwe kerk
18.  Het jaar 1852 
[19.] [Het jaar] 1853 
[20.] De Letture Cattoliche 
[21.] [Het jaar] 1854 
[22.] Aanslagen tegen mijn persoon 
[23.] Een agressie - Een regen van stokslagen 
[24.] De grijze hond

        

terug naar overzicht

Bestellen

Herinneringen aan het Oratorio van de H. Franciscus van Sales van 1815 tot 1855

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 328
Gedrukt op Bioset 90 gr
Kaft: tweekleurendruk
Kostprijs: € 16

 

Bestellen

Online via het bestelformulier

 

of via
Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

terug naar overzicht