Activiteiten op het feest van Maria Mazzarello
Naar aanleiding van het feest van Maria Mazzarello was er voor heel de
opvoedende gemeenschap van Kinderland Kortrijk een dag vol activiteiten. Van knutselen tot een
ganzenbord. Het uitgewerkte materiaal kan gebruikt worden
De Zusters van Don Bosco, vroeger en nu.
MARINA RERREN schetst in dit artikel de ontstaansgeschiedenis van de zusters van Don Bosco. Ze situeert Maria Mazzarello in haar tijd en omgeving. Ze toont dat deze eenvoudige jonge vrouw bij haar heiligverklaring terecht de titel 'medestichteres' van de Dochters van Maria Hulp der Christenen kreeg. Een korte beschrijving van de wereldwijde expansie van de zusters van Don Bosco, sluit dit artikel af.
Eenvoud van hart. Enkele brieven van Maria Mazzarello.
MARIA MAZZARELLO heeft weinig op schrift gesteld. Wel zijn een hele reeks brieven van haar bewaard waarin je haar denkwijze en spiritualiteit kan proeven.
Eenvoud van hart. Reflecties bij de brieven van Maria Mazzarello.
In deze tekst reflecteert ANSELM GRÜN op de brieven van Maria Mazzarello en de spiritualiteit die eruit spreekt. Hij slaagt erin de krachtlijnen van haar spiritualiteit op te lichten uit de tijdsgebonden verwoording. Een krachtige, doorleefde en authentieke spiritualiteit komt daardoor naar boven, gekenmerkt door eenvoud, Godsverbondenheid en levensvreugde.
Twee vrije vrouwen. Maria Mazzarello en Angela Maccagno.
Deze tekst is een vertaling van een hoofdstuk uit de thesis van zuster EDNA MAC DONALD over Maria Mazzarello en Angela Maccagno (oprichster van het 'Godvruchtig Genootschap van de Dochters van Maria Onbevlekt' waarvan Maria Mazzarello jarenlang deel uitmaakte). Zij toont aan hoe deze vrouwen erin slaagden om binnen de beperkingen van de cultuur in Kerk en maatschappij van hun tijd met flexibiliteit en creativiteit baanbrekend werk te verrichten en in grote mate de genderverschillen te overstijgen. Tevens blijkt hoe Maria Mazzarello vanuit haar persoon en bewogenheid in de groep van de Dochters van de Onbevlekte een eigen plaats innam.
Aanverwante thema's: Zusters van Don Bosco