Vorming voor het logistiek personeel

Opzet

De zorg voor het salesiaans karakter van de voorziening is niet enkel een taak van de opvoeders en de directie. Elk personeelslid draagt vanuit zijn of haar specifieke functie bij tot de realisatie van het salesiaanse project. Als lid van het logistiek personeel creŽer je mee de voorwaarden om vanuit een salesiaanse inspiratie aan hulpverlening te doen. Bovendien kom je zelf ook geregeld met de jongeren in contact en ben je op een heel eigen wijze een klankbord (en soms ook stootblok) voor hen. Men verwacht dat de salesiaanse stijl en aanpak daarbij ook jouw handelen kleurt.


Om deze verwachtingen waar te maken moet je ook zelf de kans en de ruimte krijgen om kennis te maken met het salesiaanse opvoedingsproject en na te denken hoe je dit in je eigen functie kan integreren. Door het aanbieden van deze vormingsdagen willen we hiertoe bijdragen. Tegelijk biedt het de kans om kennis te maken en te overleggen met mensen met hetzelfde takenpakket uit de andere voorzieningen.

Doelgroep

Dit aanbod is gericht aan de logistieke medewerkers van de salesiaanse voorzieningen van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

Begeleiding

Don Bosco Vorming & Animatie

Data en locatie

Deze vormingsdag vindt plaats in Oud-Heverlee op dinsdag 7 juni 2016.

Onthaal vanaf 9.00 uur, start om 9.30 uur, einde om 13.30 uur

Info

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

Tel† 016 47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be