Zinvindingscoaches

Een traject voor hen die collega’s en leerlingen een ‘zinnig’ perspectief willen bieden in een tijd en cultuur die worstelt met vele vragen en twijfels. Als ZinVindingscoach help je anderen krachtbronnen aan te boren om hier mee om te gaan.

 

Vandaag zingeving ter sprake brengen is niet eenvoudig. Anderzijds is de behoefte hieraan heel groot. Zowel leerkrachten als jongeren worden op allerlei manieren geconfronteerd met kwetsbaarheid, gevolgen van economische en sociale evoluties, hoge verwachtingen, stress en sociale druk. Ons opvoedingsproject daagt je uit om vanuit de evangelische inspiratie het samen zoeken naar zin als een dienst aan te bieden.

 

Via een driedaags traject, i.s.m. de vzw ZinVinding, willen we je als ‘ZinVindingscoach’ toerusten om in je eigen context anderen te ondersteunen en uit te dagen om ‘vaardig met zin’ te worden. Hiervoor reiken we een aantal coachingsvaardigheden, expressie- en communicatietechnieken aan. We ondersteunen je om hiermee aan de slag te gaan in je eigen school.

 

 

Achtergrond

Alles verandert vandaag aan een hoog tempo. Economisch, cultureel en spiritueel is alles in beweging. We leven in een spannende, uitdagende en soms ook wel beangstigende tijd. Overal botsen we op ‘crisis’ en ‘verandering’. Dat roept bezorgdheden en vragen op. Hoe is het gesteld met de toekomst van onze aarde? Hoe kunnen we verdraagzaam samenleven? In welke wereld willen we onze kinderen laten opgroeien? Zijn we de speelbal van anonieme en vooral winstgedreven economische en technologische krachten of geven we zelf vorm aan ons bestaan?

Deze vragen zijn in wezen ook vragen naar zin. In ieder mens leeft een intens verlangen naar zin. Wij willen dat ons bestaan er toe doet, dat we iets bijdragen aan de wereld. Dat verlangen naar zin bezit een ongekende kracht om onze maatschappij in beweging te zetten. Zin vinden leidt tot meer integraal welzijn en ontplooiing. Zin vinden zorgt voor meer solidariteit en duurzaamheid in de omgang met mensen en de aarde. Zin vinden geeft veerkracht en perspectief.

 

Voor wie zich engageert voor jonge mensen in opvoeding en onderwijs is het omgaan met de vraag hoe mensen ‘zin’ in het leven vinden, cruciaal. En dat zowel voor zichzelf als opvoeder of leerkracht als voor de kinderen en jongeren waarmee zij werken.
Veerkracht, duurzaamheid, solidariteit en welzijn staan immers onder druk.
Vragen stellen naar zin is dus geen luxe maar levensnoodzakelijk.

 

Stevige bronnen

Omgaan met zingevingsvragen vraagt om stevige bronnen. Onze westerse cultuur en waardenpatronen zijn intens beïnvloed door het christelijke geloof. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen dienden zich ondertussen aan. Maar ook filosofen en psychologen houden zich sterk bezig met de vraag naar zin. We delen dus met velen de zoektocht naar een zinvolle omgang met alles wat ons overkomt en putten daarvoor uit vele bronnen.
In het vormingsprogramma gaan we intensief aan de slag met deze bronnen.

 

Concreet

Don Bosco Vorming & Animatie werkt voor het vormingstraject ZinVindingscoaches samen met de vzw ZinVinding.
We stellen ons tot doel je te begeleiden om ‘vaardig met zin’ te worden.
Daarom bieden we in dit vormingsprogramma ruimte om:
- te ontdekken hoe mensen vandaag de zinvraag stellen;
- in je eigen verhaal en ervaringen jezelf te ontdekken als zinzoeker en zingever;
- op zoek te gaan naar bronnen van zingeving en hoe je die in je dagelijks leven kunt inzetten;
- hulpmiddelen en vaardigheden aan te reiken en in te oefenen om zin-geving bij collega’s en jongeren in de praktijk te brengen.

 

Voor wie

Dit vormingstraject richt zich tot iedereen die jongeren en/of collega’s wil nabij zijn in het omgaan met zingevingsvragen. De christelijke inspiratie van het eigen opvoedingsproject wordt daarbij als een bron van zin benaderd en ook met andere bronnen in gesprek gebracht.
Als deelnemer word je toegerust om als coach in zingevingsprocessen aan de slag te gaan binnen je eigen werkveld.

 

Begeleiding

Johan Van der Vloet, diaken, is theoloog en psycholoog. Hij geeft al meer dan drie decennia les aan jongeren en volwassenen, o.m. als docent aan de KHLeuven en als directeur lekenvorming van het bisdom Roermond.

 

Carlo Loots, salesiaan, stafmedewerker van Don Bosco Vorming & Animatie.

 

Data en locatie

De vorming vindt plaats in Oud-Heverlee op:

• Dinsdag 15 januari 2019
• Maandag 25 februari 2019
• Donderdag 21 maart 2019

 

Onthaal vanaf 9.00 uur. Starten doen we om 9.30 uur, einde om 16.00 uur

 

Bijdrage in de kosten

€ 180 voor het gehele traject en het cursusmateriaal.  

Info en inschrijven

Je kan inschrijven via het online inschrijvingsformulierInschrijven

 

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be