Als leidinggevende de salesiaanse identiteit waarborgen

Situatie

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het salesiaans karakter van je school. Het is een zorg die vanuit de provinciale raad via het Don Bosco Onderwijscentrum aan het directieteam van de school gedelegeerd wordt. Je staat dus voor de uitdaging om samen met de personeelsleden werk te maken van de salesiaans-christelijke identiteit van je school. Een identiteit die zichtbaar en ervaarbaar moet zijn in alle dimensies van het schoolgebeuren. Dit houdt voor jou als leidinggevende heel wat uitdagingen in: grondiger kennis maken met Don Bosco en zijn erfgoed; het opvoedings- en onderwijsgebeuren toetsen aan het salesiaanse project; werk maken van een salesiaans geïnspireerd beleid; je personeelsleden uitdagen en ondersteunen om het project te integreren en waar te maken op de werkvloer; investeren in de pastorale zorg; je eigen salesiaanse spiritualiteit verkennen en voeden ...
Om deze opdrachten op een zinvolle en doordachte manier waar te maken, moet je kunnen rekenen op de nodige ondersteuning en toerusting. Het Don Bosco Onderwijscentrum heeft daarom aan Don Bosco Vorming & Animatie gevraagd hiervoor een vormingstraject uit te bouwen.

 

Opzet

Wij bieden een traject aan van zes dagen met telkens een maand tussentijd, gespreid over twee schooljaren.
In dit traject krijg je de kans om je kennis en achtergronden over Don Bosco en zijn erfgoed te verruimen en te reflecteren hoe je dit vandaag naar jouw context kan vertalen.
Je staat ook uitdrukkelijk stil bij de uitdaging om het salesiaanse project in je school verder vorm te geven en te integreren in alle dimensies van je beleid. Tot slot krijg je de kans om stil te staan bij je eigen functioneren als leidinggevende. Je krijgt aanzetten om verder te groeien naar een doorleefde salesiaanse spiritualiteit. 

 

Doelgroep

Leden van de directie of het middenkader, die deze vorming dienen te volgen binnen de eerste 5 jaar van hun aanstelling.

 

Begeleiding

Carlo Loots en Colette Schaumont

 

Data en locatie

De vorming vindt plaats in Oud-Heverlee op:

  • Dinsdag 4 oktober 2016
  • Maandag 14 november 2016
  • Dinsdag 6 december 2016

Onthaal vanaf 9.00 uur. Starten doen we om 9.30 uur, einde om 16.00 uur

 

Dit zijn de data voor het tweede deel. Inschrijven is niet meer mogelijk.

 

Bijdrage in de kosten

€ 40 per vormingsdag, maaltijden en koffie inbegrepen. 

Info en inschrijven

Je kan inschrijven via het online inschrijvingsformulierInschrijven

 

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be