Doelstellingen en methodieken L1-L2
In dit document vind je de doelstellingen zoals deze uitgeschreven werden voor het uitwerken van de lokale vormingsdagen L1 en L2.
Daarnaast zijn er heel wat methodieken terug te vinden ter inspiratie om deze vormingsmomenten uit te werken.
Lancering van het vernieuwd opvoedingsproject Groot-Bijgaarden
Opzet van de lancering van het vernieuwde opvoedingsproject op de
pedagogische studiedag en de aanloop ernaartoe in Don Bosco Groot-Bijgaarden
Lancering van het vernieuwde opvoedingsproject Genk
Na een eerste prikkel met post-its en woorden uit het opvoedingsproject die tot nieuwe woorden leidden, deed men op de pedagogische studiedag een tweede aanzet via een spelvorm.
Lancering van het vernieuwde opvoedingsproject Groenveld
Lancering van het vernieuwde opvoedingsproject op de personeelsvergadering van Don Bosco Groenveld en Groenveld Plus
aan de hand van een uitdagende laddercompetitie.
Lancering van het vernieuwde opvoedingsproject Hechtel
De weg naar de lancering van het vernieuwde opvoedingsproject op de
pedagogische studiedag. ‘Kadoosje’ is geboren en volg zijn groei tot aan zijn
doop.