Thema

Jaarboek 2009

Thema

 

De vraag naar de eigen identiteit staat in heel wat social-profit organisaties, en dus ook in de salesiaans geïnspireerde organisaties, steeds meer op de voorgrond. Deze vraag komt niet alleen van buitenaf maar groeit ook van binnenuit: Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat is onze eigenheid? Wat willen we betekenen en voor wie?
De eigen salesiaanse identiteit verhelderen is een boeiende maar geen vanzelfsprekende uitdaging. In de eerste plaats omwille van het begrip ‘identiteit’ zelf. Identiteit is een containerbegrip geworden dat veelvuldig in de mond genomen wordt maar dat weinigen helder kunnen omschrijven. Wat verstaan we precies onder dit begrip? Hoe wordt de identiteit van een persoon of een organisatie zichtbaar en ervaarbaar? Wat zijn de elementen die deze identiteit vorm geven en ze schragen? Hoe verhouden persoonlijke identiteit en organisatie-identiteit zich tot elkaar? Wat verstaan we onder levensbeschouwelijke en onder christelijke identiteit? Hoe evolueert  identiteit en kan je die evolutie sturen of beïnvloeden?  In deze bundeling van artikelen gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.
Naast een aantal bijdragen die het thema op een meer theoretische manier benaderen, vindt de lezer ook een reeks boeiende praktijkervaringen die de geboden inzichten concretiseren.
Met dit jaarboek hopen we in elk geval enkele inspirerende aanzetten te geven om verder over identiteit te reflecteren en er mee in de eigen organisatie aan de slag te gaan. 

 

terug naar overzicht

Inhoud

Samen identiteit ontwikkelen. Een salesiaans perspectief

Inhoud

Het was opnieuw een bewuste keuze om in dit jaarboek zowel theoretici als veldwerkers aan bod te laten komen. Dit heeft geleid tot een rijke verscheidenheid aan artikelen:

• Inleiding

• JOHAN VAN DER VLOET
     Worden wie je bent. Over identiteit en christelijk geloof

• CARLO LOOTS
     Identiteit in de praktijk

• CARLO LOOTS & COLETTE SCHAUMONT
     De levensbeschouwelijke dimensie van de organisatie-identiteit

• COLETTE SCHAUMONT
     Een brug bouwen terwijl je er op staat. Bijdrage van de pastoraal aan de identiteit van een organsiatie

• CYRIEL CRAEGHS & MARK TIPS
     Evolutie in de ondersteuning van de salesiaanse identiteit in de jeugdzorg. Een sightseeing

• MARC DE VEIRMAN & TOM VAN NEVEL
     De Wie? De Waai! Werk maken van salesianiteit binnen het OBC De Waai

• FRANS MATTHYSSEN & JOS VAN EYKEN
     Systematisch werk maken van salesianiteit. De beleidsmatige aanpak van het Don Bosco Onderwijscentrum

• DON BOSCO HALLE, SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK
     Werk maken van salesianiteit. Een ervaringsbericht

• JEAN PAUL PINXTEN, REINHILDE MORIAU & PAUL VAN HAUTE
     De eigen pedagogische begeleidingsdienst als hefboom voor de salesiaanse identiteit van de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum

• JEAN PAUL PINXTEN, REINHILDE MORIAU & PAUL VAN HAUTE
     De bijdrage van het godsdienstonderwijs aan de identiteit van de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum

• CARLO LOOTS & COLETTE SCHAUMONT
     De salesiaanse toekomst voorbereiden. De bijdrage van Don Bosco Vorming & Animatie

• ROGER BURGGRAEVE
     Zich durven begeven in het spanningsveld tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Een educatieve groei-ethiek voor kwetsbare en gekwetste jongeren

 

        

terug naar overzicht

Bestellen

Samen identiteit ontwikkelen. Een salesiaans perspectief

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 293
Gedrukt op Bioset 90 gr
Kaft: vierkleurendruk
Kostprijs: € 15

 

Bestellen

Online via het bestelformulier

 

Of via
Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

terug naar overzicht