Thema

Jaarboek 2007

Thema

 

Meer dan een ‘zorgen voor’ is pastorale zorg in onze tijd en context een ‘bezorgdheid’ geworden. Pastoraal bewogen opvoeders vragen zich af of hun inzet nog zin heeft. In dit jaarboek willen we deze bezorgdheid erkennen maar tegelijk ook ombuigen naar een groei-perspectief. De klassieke pastorale aanpak doet het niet meer. Er is nood aan een paradigmawissel waarbij de onderhouds-pastoraal die eigen was aan een vrij homogene christelijke samenleving losgelaten wordt en nieuwe evangeliserende modellen ruimte krijgen. Actief vertrouwen (zonder naïviteit) is daarbij een sleutelwoord. God schrijft ook op de lijnen van deze samenleving en zijn Geest zaait zich uit op de, op het eerste zicht verlaten en braakliggende, velden van onze tijd en cultuur. Bij het zoeken naar nieuwe pastorale wegen kan ook Don Bosco ons inspireren. Zorg voor de ziel van de jongere vormde de kern van zijn roeping en engagement. Vandaag wordt de opvoeder uitgedaagd ‘zielzorger’ te worden voor de jongere maar ook voor zichzelf en zijn collega’s en daarbij oog te krijgen voor het nieuwe leven dat ontluikt. 

 

terug naar overzicht

Inhoud

Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk. Perspectieven & uitdagingen.

Inhoud

Het was een bewuste keuze om in dit jaarboek zowel theoretici als veldwerkers aan bod te laten komen. Dit heeft geleid tot een rijke verscheidenheid aan artikelen.

 

     ●  DON BOSCO
           De oogst is groot en arbeiders zijn er weinig. Conferentie van Don Bosco aan de salesianen op 18 maart 1876.
     ●  ALDO GIRAUDO
           Het primaat van de religieus-christelijke dimensie in de pedagogie van Don Bosco.
     ●  ANDRE FOSSION
           Een pastoraal voor het leven. 
     ●  BERT ROEBBEN
           Jongerenpastoraat als openbaringskunde en zorg om de ziel.
     ●  JOHAN VAN DER VLOET
           De pastorale dimensie van een school of instelling in de bijzondere jeugdzorg.
     ●  JEAN-PAUL LAURENT
           De christelijke betekenis van humane waarden laten oplichten. Figuratie, configuratie, transfiguratie.
     ●  MICHAËL BLOEMEN
           Aandachtspunten voor een hedendaagse jongerenpastoraal. Een ervaringsbericht.
     ●  BART VANHYFTE
           Op zoek naar een persoonlijke ontmoeting met de Fotograaf. Een ervaringsbericht.
     ●  FRANK D'HONDT
           In de schoenen van Jezus. Een ervaringsbericht.
     ●  JAN SCHEPERS
           Pastoraal aan-bod tussen saai en show? Een ervaringsbericht.


terug naar overzicht

Bestellen

Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk. Perspectieven & uitdagingen.

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 243
Papier: Bioset 90 gr.
Kaft: tweekleurendruk
Kostprijs: € 8

 

Bestellen

Online via het bestelformulier

 

of via
Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

terug naar overzicht