Thema

Jaarboek 2006

Thema

 

Kwetsbare en gekwetste jongeren zijn er in alle tijden en alle culturen.
Op een ogenblik dat de opvang voor straatkinderen nog in zijn kinderschoenen stond, koos Don Bosco op een radicale manier voor de opvoeding van de sociaal en moreel ontwortelde jongeren van de grootstad Turijn.
De opvang van maatschappelijk kwetsbare jongeren heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een volwaardige sector in de hulpverlening.
Maar ook in het gewone onderwijs worden leerkrachten geconfronteerd met kwetsbare jongeren. Hoe kunnen opvoeders en leerkrachten deze kwetsbaarheid omvormen tot kracht?
Uit onderzoek blijkt dat er een grote preventieve invloed uit gaat van leerkrachten en opvoeders die er in slagen een positieve relatie uit te bouwen met deze maatschappelijk kwetsbare jongeren.
In dit jaarboek brengen we een aantal artikelen samen die het fenomeen maatschappelijke kwetsbaarheid verkennen en perspectieven aanbieden om hier op een pedagogische manier mee om te gaan. Deze theoretische bijdragen worden afgewisseld met reflecties van mensen uit de praktijk.

 

terug naar overzicht

Inhoud

Kwetsbare jongeren.
Een uitdaging voor de samenleving en voor het salesiaanse opvoedingsproject

Inhoud

 

     ●  Het opvoedingssysteem van Don Bosco en jongens met sociale problemen. Gesprek van Don Bosco met Urbano Ratazzi.
     ●  NICOLLE VETTENBURG
           Maatschappelijke kwetsbaarheid verminderen door de binding met de school te verhogen.
     ●  GIE DEBOUTTE
           Verbondenheid als antwoord op ‘de-link-wentie’. Pleidooi voor een positief en kansengericht omgaan met kwetsbare/gekwetste jongeren. 
     ●  ANNEMIE DILLEN
           Kinderen, kwetsbaar en gekwetst. Voorbij het slachtofferschap in de lijn van het contextuele denken en het salesiaanse opvoedingsproject.
     ●  JO MORREEL
           De kracht van resilience voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
     ●  JAN MALFLIET
           Schoolverzuim. Tussen onderwijs en hulpverlening.
     ●  MARC DE VEIRMAN & CYRIEL CRAEGHS
           Van orthopedagogiek naar orthodidactiek. Kwetsbare jongeren leerkansen bieden in het Vormingscentrum De Waai.
     ●  LUK DELFT
           Geef jongeren een pluim en ze krijgen vleugels. Het preventief systeem van Don Bosco in het CDO van Sint-Pieters-Woluwe.
     ●  ROGER BURGGRAEVE
           Stem geven aan kwetsbare jongeren. Vanuit Emmanuel Levinas op zoek naar de ethische grondslagen voor opvoeding.

 

terug naar overzicht

Bestellen

Kwetsbare jongeren.
Een uitdaging voor de samenleving en voor het salesiaans opvoedingsproject

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 212
Gedrukt op Bioset 90 gr
Kaft: tweekleurendruk
Kostprijs: € 10

 

Bestellen

Online via het bestelformulier

 

of via

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

terug naar overzicht