Thema

Jaarboek 2005

Thema

 

Het stellen van grenzen en de integratie ervan bij kinderen en jongeren blijkt in onze ‘verwen’maatschappij een moeilijke opgave te zijn.
Problematische opvoedingssituaties in het gezin, agressie en ontoelaatbaar gedrag van jongeren in de wijk, op de school of in de instellingen van Bijzondere Jeugdzorg halen geregeld de media.
Er wordt intens gedebatteerd over het aanpakken van deze problemen. Voor welke aanpak men ook pleit, er is in elk geval een sterker bewustzijn dat er meer aandacht moet zijn voor grenzen en structuur.
De opvoedingsvisie en aanpak van Don Bosco kunnen daarbij inspirerend werken. Voor hem zijn redelijkheid, hartelijkheid en godsdienstigheid de pijlers van zijn preventief systeem. Liefde en geloof vormen een belangrijke basis, maar enkel als ze samengaan met de derde pijler: grenzen en structuur, geven ze stevigheid en stabiliteit aan de opvoeding.
In dit jaarboek worden een aantal artikelen samengebracht die dit thema kaderen. Deze theoretische bijdragen worden afgewisseld met reflecties van mensen uit de praktijk over hun omgaan met discipline en grenzen.

 

terug naar overzicht

Inhoud

Over de grens. Gezag en structuur vanuit salesiaans perspectief

Inhoud

     ●  Over het toedienen van straffen in de salesiaanse huizen. Circulaire toegeschreven aan Don Bosco. 
     ●  RIK BIESMANS
           Reflecties over straffen in de geest van Don Bosco.
     ●  ANNEMIE VANDAELE
           Tussen toetssteen en valkuil. 
     ●  COLETTE SCHAUMONT & LUC VERLINDE
           Gezag verwerven in de klas.
     ●  BENNY VAN MOLLE
           Over stenen gooien en auto's wassen.
     ●  STIJN VAN EYKEN
           Strafbeleid ook toetsen.
     ●  GEERT STROOBANT
           Regel- en normovertreding in de context van hulpverlening.
     ●  MARC DE VEIRMAN
           Deskundig in onmacht. Structuur vanuit orthopedagogisch perspectief.
     ●  MARLEEN MARTENS
           Onzekere grenzen.
     ●  TOM VAN NEVEL
           Hoe biedt structuur veiligheid en perspectief voor de hulpverlener?
     ●  MARLEEN HEYLEN
           In de naam van de vader.
     ●  JEAN-MARIE PETITCLERC
           Er is geen gezag meer.

        

terug naar overzicht

Bestellen

Over de grens. Gezag en structuur vanuit salesiaans perspectief

Technische gegevens

Herdruk gepland

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 268
Gedrukt op Bioset 90 gr
Kaft: tweekleurendruk
Kostprijs: € 16

 

 

Bestellen

Online via het bestelformulier

 

of via

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

terug naar overzicht