Thema

Jaarboek 2002

Thema

We leven in een snel veranderende samenleving. Deze situatie roept nieuwe vragen op en schept andere noden. Dit alles heeft zijn weerslag op onderwijs, opvoeding en hulpverlening. Willen wij de jongeren hier bereiken en hun noden en vragen reŽel beantwoorden, dan moet ons opvoedingswerk rekening houden met het hedendaagse tijdsklimaat en met de verworvenheden van de menswetenschappen.
Meer en meer groeit het bewustzijn dat vandaag opvoeden in de geest van Don Bosco nooit een loutere herhaling kan zijn van datgene wat hij in zijn tijd gedaan heeft. Het preventief systeem zoals Don Bosco het hanteerde is niet zonder meer over te plaatsen in onze context. De ervaring leert dat het telkens weer opnieuw in de praktijk ontwikkeld moet worden.
In dit jaarboek willen we een gesprek tot stand brengen tussen de salesiaanse pedagogische aanpak zoals die voorlopig zijn neerslag kreeg in het opvoedingsproject, en actuele tendensen in opvoeding en hulpverlening. Zo zoeken we op een constructieve wijze met de huidige pedagogische situatie om te gaan.

terug naar overzicht

Inhoud

Don Bosco uitgedaagd. In gesprek met actuele tendensen in opvoeding en hulpverlening

Inhoud

 • GIOVANNI BOSCO
      De toepassing van het preventief systeem bij jongens die in gevaar verkeren.
 • JEAN MARIE PETITCLERC 
      Het preventief systeem in een geseculariseerde wereld.
 • LIESBET MERTENS & CARLO LOOTS
      Preventie: uit het oog, uit het hart? 
 • PATRICK VANDELANOTTE
      Emancipatorisch werken.
 • MARLEEN HEYLEN
      Het contextuele denken in dialoog met Don Bosco. Een reflectie bij het salesiaanse opvoedingsproject.
 • INGE POUILLON
      Gezinsbegeleiding in een dagcentrum: in gesprek met het opvoedingsproject.

 

        

terug naar overzicht

Bestellen

Don Bosco uitgedaagd. In gesprek met actuele tendensen in opvoeding en hulpverlening

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 158
Gedrukt op Bioset 90 gr
Kaft: tweekleurendruk
Kostprijs: Ä 5

Bestellen

Online via het bestelformulier

of via

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050† Oud-Heverlee

Tel† 016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

terug naar overzicht