Gezinsbegeleiding in een dagcentrum: in gesprek met het opvoedingsproject.
In het eerste deel van dit artikel licht INGE POUILLON de gezinsgerichte hulpverleningsmethode van Walter Hellinckx toe om een theoretisch kader te schetsen. Het tweede deel is een praktische verkenning hoe men in een salesiaans ge´nspireerd dagcentrum met deze methode werkt en welke resultaten dit tot nu toe heeft opgeleverd. Aan het einde van dit tweede deel wordt explicieter ingegaan op het al dan niet aansluiten van deze methode bij de salesiaanse opvoedingsvisie. Ook hier blijkt een vruchtbare dialoog uit te groeien.
Het contextuele denken in dialoog met Don Bosco. Een reflectie bij het salesiaans opvoedingsproject.
MARLEEN HEYLEN geeft in dit artikel een bondig overzicht van de krachtlijnen van de contextuele gezinstherapie van Ivan Boszormenyi-Nagi. In een tweede beweging brengt ze deze therapie in dialoog met het opvoedingsproject. Tenslotte verkent ze hoe het contextuele denken het salesiaanse opvoedingsdenken kan inspireren en verrijken.
Wat maakt handelen tot pedagogisch handelen
Patrick Vandelanotte is als orthopedagoog werkzaam in het OOOC De Waai in
Eeklo. In deze bijdrage concentreert hij zich wat ons handelen tot pedagogisch
handelen maakt. Geen discours over principes en wondermiddeltjes maar wel
over invloeden en kapstokken die opvoeding mogelijk maken en die opvoeders
kunnen helpen op de weg die ze afleggen met kinderen en jongeren.