Er is geen gezag meer
JEAN-MARIE PETITCLERC buigt zich over de crisis in de opvoeding. Een bijdrage met een een krachtige oproep en een aantal zinvolle suggesties voor de volwassenen om te werken aan het herstel van het gezag.
Gezag verwerven in de klas
COLETTE SCHAUMONT en LUC VERLINDE schetsen de uitdagingen waarmee een jonge leerkracht geconfronteerd wordt en staan stil bij de grootste uitdaging in de beginnende professionele ontwikkeling van een leerkracht: het opbouwen van gezag. Dit achtergrond artikel nodigt ook uit om te werken aan een schoolcultuur waarin er ruimte en ondersteuning is om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
In de naam van de vader
Aan de hand van het verhaal van Pinokkio schets MARLEEN HEYLEN een zeer scherp beeld van de leefwereld, cultuur en maatschappij waarin jongeren vandaag hun weg moeten vinden. Stilstaand bij de vraag hoe jongeren de overweldigende uitdagingen die dit voor hen oproept kunnen opnemen, pleit de auteur voor een herwaardering van de vaderfiguur. De vader die tot in de buik van de haai op zoek gaat naar zijn kind, het verder initieert, uitdaagt en ondersteund.
Tussen toetssteen en valkuil
In dit ervaringsbericht blikt ANNEMIE VANDAELE terug op haar eerste ervaringen als leerkracht en op de opgave 'gezag' te verwerven bij de leerlingen. De salesiaanse opvoedingsvisie is voor haar daarbij een toetssteen die de ogen opende voor de valkuilen bij het verwerven van gezag.
Wat maakt handelen tot pedagogisch handelen
Patrick Vandelanotte is als orthopedagoog werkzaam in het OOOC De Waai in
Eeklo. In deze bijdrage concentreert hij zich wat ons handelen tot pedagogisch
handelen maakt. Geen discours over principes en wondermiddeltjes maar wel
over invloeden en kapstokken die opvoeding mogelijk maken en die opvoeders
kunnen helpen op de weg die ze afleggen met kinderen en jongeren.