Achtergronden

'Don Bosco als opvoeder, reflectie vanuit drie biografieën'
De biografie van Domenico Savio (1859) en de biografische schetsen van Michele Magone (1861) en Francesco Besucco (1864) horen tot de belangrijkste pedagogische en spirituele documenten van Don Bosco. Ze zijn een geslaagde narratieve illustratie van zijn overtuigingen en vormingspraktijk gedurende de eerste twintig jaren van zijn engagement. Don Giraudo reikt ons een aantal sleutelelementen aan om de kern van de pedagogische boodschap van Don Bosco te begrijpen. Hij toont aan hoe ze een rijke synthese vormen van het salesiaanse preventieve systeem.
'Don Bosco en de Bijbel'
Alles wat Don Bosco deed, werd gevoed door zijn geloof en zijn sterke Godsverbondenheid. Wilfried Wambeke geeft wekelijks een korte uiteenzetting over ‘Don Bosco en de bijbel’. Hierin lezen we hoe Don Bosco in contact kwam met de Bijbel, hoe hij er door geboeid werd en hoe hij de boodschap van het evangelie bij de jongeren en de gewone mensen bracht.
Het zijn telkens kleine insteken die ons helpen de spirituele ervaring van Don Bosco beter te begrijpen, maar ook om onze eigen salesiaanse spiritualiteit meer te kunnen beleven en doorgeven.
'Don Bosco en de Bijbel, reeks 2'
Alles wat Don Bosco deed, werd gevoed door zijn geloof en zijn sterke Godsverbondenheid. Wilfried Wambeke geeft wekelijks een korte uiteenzetting over ‘Don Bosco en de bijbel’. Hierin lezen we hoe Don Bosco in contact kwam met de Bijbel, hoe hij er door geboeid werd en hoe hij de boodschap van het evangelie bij de jongeren en de gewone mensen bracht.
Het zijn telkens kleine insteken die ons helpen de spirituele ervaring van Don Bosco beter te begrijpen, maar ook om onze eigen salesiaanse spiritualiteit meer te kunnen beleven en doorgeven.
'Goede christenen en eerlijke burgers' & 'Don Borel en de preek van de (bloem)kolen'
Goede christenen en eerlijke burgers als doel van de opvoeding bij Don Bosco:
Leert de vanzelfsprekendheid van het goede christen zijn en het eerlijke burgerschap in het begin en het midden van de negentiende eeuw iets aan ons vandaag?

Giovanni Borel en de preek van de (bloem)kolen: levensbeschrijving van don Borel (een van de eerste belangrijke medewerkers van Don Bosco) en bespreking van de preek over de bloemkolen die een klassieker werd in de salesiaanse traditie.
'Reflectie op Don Bosco's spiritualiteit'
Aldo Giraudo blijft stilstaan bij de spiritualiteit van Don Bosco. Hij reikt ons een aantal interpretatiesleutels aan om deze spiritualiteit beter te begrijpen en te kunnen vertalen naar vandaag
Assistentie, de essentie van het preventief systeem
De essentie van het preventief systeem van Don Bosco is de assistentie. Deze these vormt het uitgangspunt van dit achtergrond artikel van de hand van Rik Biesmans. Hij belicht naast het promotionele aspect van de assistentie ook het voorkomende aspect. Zijn voorbeelden beperken zich niet tot de leerkracht op de speelplaats, maar omvatten heel verschillende aspecten van het opvoedingswerk.
Checklist rond Don Bosco als referentiefiguur
Aanzet tot een evaluatie-instrument rond Don Bosco als referentiefiguur op het niveau van de organisatie en van de medewerkers.
De betekenis van Don Bosco voor ons vandaag
In vervolg op de introductie, met daarin de evolutie in de visie op Don Bosco, gaat Aldo Giraudo in deze uiteenzetting verder in op de innerlijke dynamische krachten die ertoe bijgedragen hebben dat Don Bosco geworden is wie hij is.
Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.
Een simultane vertaling met het Italiaans en het Nederlands naast elkaar kan bezorgd worden.
De opvoedingsdoelen bij Don Bosco
Wat Don Bosco als priester-opvoeder met zijn inzet voor jonge mensen wilde bereiken, legde hij vast in de uitdrukking: 'goede christenen en rechtschapen burgers'. Doen we Don Bosco geen onrecht met hem uitsluitend te beoordelen op een gebalde, anderhalve eeuw geleden geformuleerde uitdrukking, vraagt RIK BIESMANS zich af. In dit achtergrond artikel zoekt de auteur naar inzichten, suggesties en nuanceringen die achter die sloganachtige uitdrukking schuilgaan.
De politieke en sociaal-economische situatie ten tijde van Don Bosco
Achtergrondartikel van de hand van LEI STIENAERS over de politieke en sociaal-economische situatie in 'Italië' ten tijde van Don Bosco.
De vorming van salesianen en medewerkers in Valdocco (1870-1888), Mara Borsi
Bijdrage van zuster Mara Borsi over de 'lerende gemeenschap' die Valdocco was in de periode 1870-1888 voor de salesianen en medewerkers daar aanwezig. Hun dagelijkse praktijk, de reflectie hierop en de wederzijdse uitwisseling hierover vormden de basis en het uitgangspunt van hun vormingsproces. Gaandeweg vormde zich op die manier een eigen pedagogische en pastorale expertise en een gedeelde spiritualiteit.
Don Bosco gesitueerd
Chronologie van het leven van Don Bosco met vermelding van de voornaamste politieke, sociale en culturele gebeurtenissen in zijn tijd.
Door de ogen van de opvoeder
Bewerking van zes bijdragen rond het mensbeeld uit het tijdschrift Don Bosco Vlaanderen in 2010.
In deze reeks willen we meekijken ‘door de ogen van de opvoeder’ en op die manier jullie prikkelen om stil te staan bij je basisovertuigingen en het eigen mensbeeld te toetsen aan dat van het huidige opvoedingsproject en het mensbeeld ten tijde van Don Bosco.
Essentiële elementen van Don Bosco's opvoedingsmethode verhelderd
Rik Biesmans (sdb) neemt ons mee om enkele wezenlijke aspecten van Don Bosco’s opvoedingsmethode op de voorgrond te plaatsen. Deze soms vergeten, maar essentiële elementen vormen de leidraad van de uiteenzetting met vooral aandacht voor de ‘affectieve liefde’ en ‘familiariteit’.
Deze inzichten vloeien voort uit Riks studie van de Romebrieven en zijn boek ‘De Magna Charta van het salesiaanse opvoedingssysteem’.
Het belang van een correcte en integrale interpretatie van Don Bosco
In deze tekst neemt Aldo Giraudo ons mee in de zoektocht hoe wij vandaag de dag Don Bosco moeten interpreteren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij nog steeds inspiratiebron blijft voor onze educatieve taken en onze keuzes. In een eerste stap kijkt hij met ons naar de belangrijkste momenten in de interpretatiegeschiedenis van Don Bosco.
Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.
Een simultane vertaling met het Italiaans en het Nederlands naast elkaar kan bezorgd worden.
Het opvoedkundig klimaat ten tijde van Don Bosco
Achtergrondartikel van de hand van JACQUES SCHEPENS over de organisatie van het onderwijs en het opvoedkundig klimaat in 'Italië' ten tijde van Don Bosco.
Het Oratorio: over Don Bosco's keuze voor en omgang met de jongeren
Achtergrondartikel van de hand van DANIEL MALFAIT over het ontstaan van het Oratorio en over Don Bosco's keuze voor het Oratorio als pedagogisch principe.
Het preventief systeem herlezen vanuit de armsten
In deze bijdrage blijft Zuster MARA BORSI stilstaan bij de hernieuwde lezing van het preventief systeem en de krachtlijnen die hieruit zijn voortgekomen. Dit document bevat zowel de Nederlandse vertaling als de originele Italiaanse tekst.
Het religieus en theologisch klimaat ten tijde van Don Bosco
Achtergrondartikel van de hand van JACQUES SCHEPENS over het theologisch en religieus klimaat in 'Italië' ten tijde van Don Bosco en over de structuur van de Kerk in en rond Turijn.
Levensschets van Don Bosco
Levensschets van Don Bosco door JOHAN VAN DER MEULEN
Ontwikkelingen na het oratorio
Achtergrondartikel van de hand van JACQUES SCHEPENS over de ontwikkelingen na het Oratorio van Valdocco (onderwijs, goede pers, congregatie, missies, ...).

Geschriften

Geschriften van Don Bosco

Op deze site vind je een uitgebreide database met alle uitgegeven teksten van Don Bosco, weliswaar in het Italiaans. Je kan zelfs op woord zoeken in de teksten indien je dat zou willen en de teksten in PDF downloaden.

Activiteiten

Activiteiten rond het feest van Don Bosco binnen Jeugdzorg Don Bosco Vlaanderen
Bundeling van de activiteiten van 2008 die de verschillende voorzieningen van Jeugdzorg Don Bosco Vlaanderen hebben uitgewerkt naar aanleiding van het feest van Don Bosco. Verschillende ideeën om met jongeren stil te staan bij Don Bosco.
Animatieproject rond Don Bosco
Dit document, dat ook als losse delen gebruikt kan worden, is een krachtig instrument om rond Don Bosco te werken in het kleuter- en basisonderwijs. Het opzet van het animatieproject is om doorheen het jaarthema bij Don Bosco stil te staan. Elk onderdeel wordt aangezet met een toneeltje of een stukje poppenkast en verder uitgewerkt met vraagjes of opdrachtjes.
Bijna feest
Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe stelde vijf tekstfragmentjes samen om de dagen in de week voor het Don Boscofeest mee te starten.
Checklist rond Don Bosco als referentiefiguur
Aanzet tot een evaluatie-instrument rond Don Bosco als referentiefiguur op het niveau van de organisatie en van de medewerkers.
De puzzel van Don Bosco
In de aanloop naar het feest van Don Bosco heeft men in Don Bosco Hoboken zijn afbeelding als een puzzel dag na dag opgebouwd, ondersteund met enkele bezinningsteksten.
De slimste klas
In Don Bosco Hoboken heeft men een creatieve en speelse manier uitgewerkt om de leerlingen van de eerste graad BSO geïnteresseerd te krijgen voor het feest van Don Bosco en er ‘noveengewijs’ naar toe te werken.
Voor de juiste antwoorden stuur je ons best even een mailtje.
Don Bosco creatief weergegeven
Een creatieve manier om Don Bosco het onderwerp van de les PO te laten zijn. Goed gevonden en mooie resultaten.
Don Bosco in beeld & woord
Vijftien verschillende beelden en teksten rond de figuur van Don Bosco om even bij stil te staan. Deze beelden werden in Don Bosco Zwijnaarde naar aanleiding van het Don Boscofeest gebruikt in de verschillende vaklokalen (Frans, Engels, esthetica, …) van de derde graad.
Don Bosco Noveen rond 'verantwoordelijkheid'
Tijdens de noveen, voorafgaand aan het feest van Don Bosco, heeft men in het dagcentrum ‘De Berg’ met de jongeren en de collega’s rond het thema verantwoordelijkheid gewerkt. Het boekje dat je hier vindt, is een hulpmiddel om dit thema op een speelse en aangename manier te verkennen, al dan niet gelinkt aan deze noveen.
Don Boscodoku
Waarom niet eens sudoku's maken met Don Bosco (letterlijk) in plaats van met cijfers. Een creatieve en salesiaanse hersenbreker!
Eindwerken Don Bosco en zijn erfgoed
Inventarisatie met korte inhoud van de diverse eindwerken van de cursus Don Bosco en zijn erfgoed van de 1e tot de 13e editie. Het uitgebreide materiaal kan je altijd bij ons of de makers zelf opvragen.
GPS Noveen
Noveen rond het feest van Don Bosco die men in Hoboken aan de hand van een GPS heeft vormgegeven.

Het feest van Don Bosco in de lessen van het basisonderwijs
Suggesties om met de leerlingen in de les rond Don Bosco te werken aan de hand van verschillende werkvormen. Daarbij telkens ook een kleine aanvulling voor het bijzonder onderwijs. Sommige extra's zijn weggelaten om het bestand niet te groot te maken. Ga naar de gesplitste versies voor de volledige documenten.
Het feest van Don Bosco in de lessen van het basisonderwijs (1e tot 3e leerjaar)
Suggesties om met de leerlingen in de les rond Don Bosco te werken aan de hand van verschillende werkvormen. Daarbij telkens ook een kleine aanvulling voor het bijzonder onderwijs
Het feest van Don Bosco in de lessen van het basisonderwijs (4e tot 5e leerjaar)
Suggesties om met de leerlingen in de les rond Don Bosco te werken aan de hand van verschillende werkvormen. Daarbij telkens ook een kleine aanvulling voor het bijzonder onderwijs
Het feest van Don Bosco in de lessen van het basisonderwijs (6de leerjaar)
Suggesties om met de leerlingen in de les rond Don Bosco te werken aan de hand van verschillende werkvormen. Daarbij telkens ook een kleine aanvulling voor het bijzonder onderwijs
Het feest van Don Bosco in de lessen van het kleuteronderwijs
Suggesties om met de kleutertjes in de les rond Don Bosco te werken met een telkens ook een kleine extra aanvulling voor het Bijzonder onderwijs.
Kennismaking met Don Bosco
Het Don Bosco Techisch Instituut te Sint-Denijs-westrem ontwikkelde dit introductieprogramma om de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs te laten kennismaken met de figuur van Don Bosco. Hiermee hopen zij voor de leerlingen te verduidelijken waarom op de school op een specifieke manier met hen wordt samengeleefd. De ervaring leert dat de leerlingen in het begin van het schooljaar zoveel informatie te verwerken krijgen, dat veel van wat ze horen verloren gaat. Vandaar de keuze om in januari rond het feest van Don Bosco dit thema te hernemen en uit te diepen. Binnen het kader van de verschillende vakken, worden één of meerdere aspecten van de figuur van Don Bosco en zijn ideeëngoed aangebracht. Per leervak worden andere werkvormen gebruikt naargelang de aan te brengen lesinhoud.
Klasgebeden Don Bosconoveen
Klasgebeden, verzameld door Kris Van Strydonck, om te gebruiken tijdens de Don Bosconoveen. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden.
Quiz rond het opvoedingsproject
Quiz rond de figuur van Don Bosco en zijn opvoedingsstijl en -methode, gebaseerd op de hoofdstukken 1 en 4 uit het opvoedingsproject. Hiermee kan je de ander niet enkel inhoudelijk inspireren, maar zeker ook animeren.
Quiz rond het opvoedingsproject uit Don Bosco Zwijnaarde.
Speelse vorm om met de inhoud van het opvoedingsproject kennis te maken. Oorspronkelijk gemaakt voor ouders die wachten tijdens het oudercontact.

Afbeeldingen