Beter met de jaren

Dit driedaagse traject biedt je de kans en de ruimte om aan je loopbaan een nieuwe impuls te geven: even terugblikken, stevig herbronnen en een uitdagend perspectief kiezen.

 

Situatie

Bij je start als jonge leerkracht werd je uitgedaagd door al het nieuwe dat op je af kwam. Je werd gedreven door een aantal idealen waaruit je ook kracht kon putten om het vak van leerkracht in de vingers te krijgen. Ondertussen heb je al heel wat watertjes doorzwommen en ben je uitgegroeid tot een ervaren leerkracht die er staat in de klas en al heel wat gerealiseerd heeft voor de school. Toch bekruipt je af en toe de vraag hoe je deze dynamiek en het enthousiasme kan bewaren in je leerkracht zijn. Het gaat allemaal wat op ‘automatische piloot’ en de routine dreigt soms je oorspronkelijke gedrevenheid stilletjes uit te wissen. Een aantal evoluties in het onderwijs ontnemen je wel eens een stuk plezier in je werk. Die ervaringen roepen af en toe vragen op over wat je met de rest van je loopbaan nog kan en wil gaan doen.
Tegelijk zijn er ook andere evoluties. Je hebt intussen heel wat levenservaring en maturiteit verworven. Er komt stilaan ruimte en motivatie om tot nu toe onbetreden paden te verkennen. Een aantal talenten en mogelijkheden kan je nu breder gaan ontwikkelen.
Al deze zaken dagen je uit om een balans op te maken door stil te staan bij de afgelegde weg en na te gaan wat je in je verdere loopbaan kan en wil realiseren. Daarbij is het ook nodig om terug voeling te krijgen met de bronnen die je drijven en nieuwe bronnen aan te boren.
Het is verrijkend om het opmaken van deze balans en het zoeken naar herbronning samen met andere ervaren collega’s op te nemen en daarbij ondersteund en uitgedaagd te worden.
Don Bosco Vorming & Animatie organiseert een traject dat je de kans en de ruimte biedt om aan je loopbaan een tweede adem te geven. Het salesiaanse project als krachtige en inspirerende bron dient daarbij als referentiekader en toetssteen.
 
Dit traject bestaat uit drie dagen waarin je de ruimte krijgt een balans op te maken van je professionele ontwikkeling, een aantal nieuwe perspectieven te openen en concrete doelen uit te zetten voor je verdere loopbaan. We willen je ook op weg zetten om met deze perspectieven en doelen daadwerkelijk aan de slag te gaan. Reflectieopdrachten, het kaderen van je ervaringen, gesprek met andere collega’s en herbronning zijn de ingrediënten waarmee we in dit traject willen werken. Respect voor je eigenheid als persoon en voor de concrete schoolcontext waarin je werkt zijn daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten.

 

 

Doelgroep

Met deze vorming richten we ons tot personeelsleden die reeds langer in dienst zijn. Daarom kunnen alleen geïnteresseerden ouder dan 45 jaar instappen in het traject.

 

Enige voorwaarden zijn:
- Bereid zijn te reflecteren over je loopbaan en je leerkracht-zijn en daar met anderen in gesprek over te gaan.
- Bereid zijn het hele traject mee te maken en in de geboden werkvormen in te stappen.

 

 

Data en locatie

 Deze vormingsdagen vinden plaats in Oud-Heverlee op de volgende data:

 

• Donderdag 24 januari 2019      
• Dinsdag 19 februari 2019
• Maandag 25 maart 2019

 

Onthaal vanaf 9.00 uur, start om 9.30 uur, einde om 16.00 uur.

 

Bijdrage in de kosten

€ 135 voor het traject, maaltijden en koffie inbegrepen.

 

 

Info en inschrijven

Je kan inschrijven via het online inschrijvingsformulierInschrijven

 

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be