Kaft jaarboek 2010

Een nieuw Don Boscoboek

Da mihi animas

Keuzes en bezieling in het leven van Don Bosco

Inhoud

Dit boek vertelt het verhaal van Don Bosco. Het wil op een toegankelijke en vlot leesbare manier een historisch correct beeld van hem schetsen. De keuzes die hij maakte vormen de leidraad: priester worden - het werken voor en met(risico)jongeren - opvoeden vanuit een preventieve en assisterende aanpak - het engagement voor de ontwikkeling en de vorming van de gewone volksmens - het betrekken van vele anderen door de stichting van de salesianen, de zusters en de medewerkers - het schrijven en uitgeven van talloze publicaties - de wereldwijde expansie - de consolidatie van zijn werk ...
Meer nog dan het geven van interessante informatie en achtergronden wil het boek mensen inspireren en begeesteren. Wat maakt de figuur van Don Bosco zo krachtig en fascinerend? Waarom bezielt en doordesemt hij het werk en engagement van zoveel mensen? Daagtzijn gedrevenheid en liefde voorjongeren ook jou uit?

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Volume:207 blz.
Kostprijs: 15
Verschijningsdatum: januari 2011

Bestellen

terug naar de publicaties