Assistentie bij jongeren
Powerpoint met handvaten en inzichten over wat assistentie kan zijn en betekenen voor jongeren en hoe je dit als leerkracht/opvoeder kan invullen.
Assistentie onder de aandacht brengen
Methodiek die men in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe heeft gebruikt om het thema assistentie onder de aandacht te brengen.
Assistentie, de essentie van het preventief systeem
De essentie van het preventief systeem van Don Bosco is de assistentie. Deze these vormt het uitgangspunt van dit achtergrond artikel van de hand van Rik Biesmans. Hij belicht naast het promotionele aspect van de assistentie ook het voorkomende aspect. Zijn voorbeelden beperken zich niet tot de leerkracht op de speelplaats, maar omvatten heel verschillende aspecten van het opvoedingswerk.
Beleidsmatige verankering van assistentie
Een zelfevaluatie-instrument dat kan ingezet worden om de verankering van assistentie in de organisatie in beeld te brengen.
Checklist rond assistentie
Aanzet tot een evaluatie-instrument rond assistentie op het niveau van de organisatie en van de medewerkers.
Delibereren vanuit het opvoedingsproject
Impuls om de collega's even te laten nadenken over de manier waarop men delibereert en hoe het opvoedingsproject hen daarin kan inspireren en richting geven.
Een assisterende opvoedingsstijl: aanzetten voor implementatie in het secundair onderwijs
Draaiboek voor vorming van medewerkers in de organisatie
Salesiaans lesgeven
In dit document reflecteert POL RAES over het werken vanuit het salesiaans opvoedingsproject in de dagelijkse realiteit van het lesgebeuren. De vragen en oriŽntaties willen leraars en opvoeders behulpzaam zijn om op een salesiaanse wijze - in het spoor van en in dialoog met Don Bosco - zijn dagelijkse onderwijsopdracht aan te pakken en in te vullen.
Vragenlijst-Spel voor een groepsgesprek rond assistentie
Vragenlijst voor een groepsgesprek over assistentie in de praktijk
Aanverwante thema's: Stijlkenmerken