Werken met Bijbelverhalen

Situering

Bijbelverhalen bieden een schat aan levenservaringen en getuigen van de zoektocht van mensen om aan het leven een diepere betekenis te geven. Ze zijn een vandaag soms vergeten krachtbron voor jongeren en collega’s, al dan niet gelovig geļnspireerd, bij hun zoektocht naar een zinvol bestaan.
Deze vorming sluit aan bij de pastorale inspiratie- en ontmoetingstweedaagse. We rusten je toe om met de methodieken en inzichten die je daar mocht proeven aan de slag te gaan, binnen je eigen schoolcontext. Daarbij hebben we zowel oog voor inhoudelijke verbreding en achtergronden als voor methodische en praktische aspecten.

 

 

Doelgroep

Deze dag richt zich in de eerste plaats tot de deelnemers aan de pastorale inspiratie- en ontmoetings-tweedaagse maar wordt zo uitgewerkt dat ook andere geļnteresseerden nog kunnen aansluiten.

 

 

Datum en locatie

De dag vindt plaats in het Sint-Baafshuis in Gent op:

Dinsdag 28 november 2017