LSCI beleidsmatig integreren

Situering

Collega’s uit verschillende scholen volgden de training LSCI, een interventiemethodiek om te leren omgaan met jongeren in conflict en crisis. Deze methodiek sluit nauw aan bij ons salesiaanse opvoedingsproject. Het implementeren van LSCI kan daardoor een krachtige bijdrage leveren aan de eigen identiteit als Don Boscoschool.

 

Een goede integratie van LSCI vraagt echter dat naast het trainen van medewerkers ook werk gemaakt wordt van een beleidsmatige omkadering. Een gezamenlijke, gestructureerde en gecoördineerde aanpak verhoogt de slagkracht en impact van deze methodiek aanzienlijk. Het rendement van wat de school investeerde om collega’s deze training te laten volgen, wordt zo ook vele malen groter.

 

Tijdens deze vormingsdag laten we ons inspireren door elkaars ervaringen en zoektocht, vergelijken we het implementatieproces van verschillende scholen en opvoedingsinstellingen en verfijnen we elkaars sanctionerings- en zorgbeleid. De dag wordt mee ondersteund vanuit de LSCI-intervisiegroep voor onderwijs te Gent en, afhankelijk van de grootte van de groep, door een of twee LSCI-senior trainers.

 

Doelgroep

We richten ons in de eerste plaats op directies die LSCI beleidsmatig willen integreren en de mensen die zij in dat beleid willen betrekken (leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, leerkrachten die getraind zijn in LSCI en een rol opnemen in het LSCI-beleid).

 

Data en locatie

Donderdag 27 oktober 2016 in Oud-Heverlee.

Onthaal vanaf 9.00 uur, start om 9.30 uur, einde om 16.00 uur.

 

Bijdrage in de kosten

€ 40 voor de vorming, maaltijd en koffie inbegrepen.

  

Organisatie en begeleiding

Colette Schaumont in samenwerking met de trainers van LSCI.

 Info en inschrijven

Je kan inschrijven via het online inschrijvingsformulierInschrijven

 

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be