Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

 

Op 16 augustus 2015 lanceerde de Don Bosco-beweging hun vernieuwde opvoedingsproject 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot'.

 

 Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

Dat project is naar vorm en inhoud meer dan een zoveelste visietekst. Het biedt inspiratie en een gemeenschappelijk kompas voor de meer dan 2500 leerkrachten, opvoeders, hulpverleners, en vrijwilligers die in onze werken actief zijn, maar heeft ook een ruimere maatschappelijke en
kerkelijke betekenis en relevantie.

 

Het geheel brengt de traditie van Don Bosco in dialoog met de leefwereld, inzichten en noden van vandaag. Het verduidelijkt hoe wij kijken naar opvoeden, hoe wij geloven in de groei van jongeren
én van opvoeders en wat de hedendaagse kenmerken zijn van een salesiaanse pedagogie.

 

 

 

 

Het bevat zeker een aantal nieuwe of vernieuwde accenten. Zo is er bewust meer aandacht voor de rol van de ouders. Zij zijn en blijven de eerste opvoeders. Opvoeden moeten samen met de jongere én met hen gebeuren. Ook de christelijke dimensie wordt explicieter benoemd als aan te reiken perspectief. Iedere jongere is zinzoeker. Als opvoeder kan je hier het verschil maken door verhalen aan te reiken, dat van jezelf én dat van Jezus.

 

 

Don BoscoUiteraard blijven de typische elementen van de salesiaanse visie op opvoeden aanwezig. De kracht van een hartelijke en redelijke aanwezigheid tussen de jongeren, het belang van spel en vreugde en de aandacht voor de gekwetste en kwetsbare jongere zijn maar enkele voorbeelden. Het zijn richtingaanwijzers die Don Bosco ons reeds aanreikte. Hij geeft ons, net als het opvoedingsproject, geen vastgelegd routeplan of uitgewerkte reisgids. Maar wel een rijk kompas ter inspiratie.

 

Om aan te sluiten bij de grote verscheidenheid aan doelgroepen en bij het hedendaagse leesgedrag van mensen presenteren we het geheel als  een ‘kadoosje’ met diverse lees-, kijk- en doe-impulsen.

Je vindt in het doosje onze uitgeschreven visietekst, een brochure over het leven van Don Bosco en een brochure ‘De afgelegde weg’ met het verhaal hoe dit project tot stand gekomen is. Daarnaast vind je er het eerste exemplaar van een reeks van 8 magazines die de komende drie jaren verschijnen. Vanuit de praktijk worden daarin de pijlers van ons project geconcretiseerd om de visietekst op die manier toegankelijker te maken. Het kubusje en de postkaarten hebben we ten slotte toegevoegd als impulsen voor de implementatie op de werkvloer.

 

 

Met dit project willen we ieder die met opvoeding begaan is bevestigen, bemoedigen, inspireren en uitdagen. Het biedt een kompas voor wie met jongeren als gids en tochtgenoot op weg gaat.

 

 

 

Kostprijs is € 15 (excl. eventuele verzendingskosten)

 Terug naar overzicht


Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’ noemt het nieuwe opvoedingsproject van de salesiaanse beweging. Naar vorm en inhoud is het meer dan een zoveelste visietekst. ‘Het biedt een gemeenschappelijk kompas voor de meer dan 2500 opvoeders die actief zijn in onze scholen, jeugdhulporganisaties en speelpleinwerkingen’, zegt Mark Tips, provinciaal van de salesianen, ‘Het bevestigt wat we vandaag goed doen, maar daagt ons ook opnieuw uit.’  

‘Dit salesiaans opvoedingsproject brengt de traditie van Don Bosco opnieuw in dialoog met de leefwereld, inzichten en noden van vandaag. Een oefening die we nu voor de derde keer doen’, zegt het hoofd van de salesiaanse beweging in Vlaanderen en Nederland, ‘Het project verduidelijkt hoe wij kijken naar opvoeden, hoe wij geloven in de groei van jongeren én van opvoeders en wat hedendaagse kenmerken zijn van een salesiaanse pedagogie.’

Het bevat zeker een aantal nieuwe of vernieuwde accenten. ‘Zo stellen we meer dan ooit de rol van de ouders centraal. Zij zijn en blijven de eerste opvoeders. Opvoeden moeten samen met de jongere én met hen gebeuren’, illustreert hij, ‘Maar ook de christelijke dimensie wordt explicieter benoemd als aan te reiken perspectief. Iedere jongere is zinzoeker. Als opvoeder kan je hier het verschil maken door verhalen aan te reiken, dat van jezelf én dat van Jezus.’

Uiteraard blijven de typische elementen van de salesiaanse visie op opvoeden aanwezig. De kracht van een hartelijke en redelijke aanwezigheid tussen de jongeren, het belang van spel en vreugde en de aandacht voor de gekwetste en kwetsbare jongere zijn maar enkele voorbeelden. ‘Het zijn richtingaanwijzers die Don Bosco ons reeds aanreikte. Hij geeft ons, net als het opvoedingsproject, geen vastgelegd routeplan of uitgewerkte reisgids. Maar wel een rijk kompas ter inspiratie.’

Het voorliggend project is resultaat van een lang groeiproces. De verantwoordelijke werkgroep, met vrijwilligers uit alle geledingen, startte 5 jaar geleden. ‘Hier de tijd voor nemen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Een brede onderzoeksfase ging het schrijven, bevragen en herschrijven vooraf’, vertelt Mark Tips, ‘Zelfs het leesgedrag van mensen vandaag werd onder de loep genomen. Zo presenteren wij vandaag geen theoretische tekst, maar een heus kadoosje met diverse lees-, kijk- en doe-impulsen.”  

Nu het nieuwe project op tafel ligt, begint het echte werk. ‘De laatste maanden zijn we intens bezig met het vormen en begeleiden van directies en gangmakers. Dit zijn 120 mensen die de komende maanden werk zullen maken van de implementatie van dit project in hun eigen school of organisatie. Met enthousiasme.’, getuigt de provinciaal, ‘De uitdaging is groot en niet vrijblijvend. Het kompas dat we nu aan al onze opvoeders aanreiken, moet mijn én ons kompas worden.”