Salesiaans geļnspireerd coachen van nieuwe medewerkers

Opzet

Nieuwe medewerkers staan voor een hele uitdaging bij het aanvatten van hun job. Het ontdekken van de specificiteit van hun doelgroep, de cultuur en gewoontes van de organisatie, de praktische werk leren vatten en nog zoveel meer vragen hun aandacht.

 

Daarnaast willen we als salesiaanse organisatie hen ook thuisbrengen in de pedagogische en pastorale eigenheid.
In dit driedaags vormingstraject willen we o.a. stilstaan hoe we met nieuwe personeelsleden kunnen werken rond inspiratie en engagement en waar ze de salesiaanse identiteit kunnen herkennen en gestalte geven in de hulpverlening.

 

Doelgroep

Allen die mee instaan voor het inwerken van nieuwe collega's

 

Data

  • dinsdag 15 december 2015
  • maandag 22 februari 2016
  • maandag 14 maart 2016

 

Organisatie en begeleiding

Don Bosco Vorming & Animatie in overleg met de Werkgroep Salesianiteit van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

 

Info

Don Bosco Vorming & Animatie

Don Boscolaan 15

3050 Oud-Heverlee

Tel 016 47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be