Opnieuw van Don Bosco vertrekken

In gesprek met Don Bosco

Als dragers van het salesiaanse erfgoed worden we telkens opnieuw uitgedaagd om onze ervaringen in gesprek te brengen met de traditie en met de hedendaagse opvattingen en overtuigingen.

 

De aandacht voor de traditie is geen kwestie van nostalgisch terugblikken of krampachtig vasthouden, maar wel Don Bosco herontdekken vanuit historisch, pedagogisch en spiritueel perspectief om hem vandaag handen, voeten en een hart te geven.

 

De dialoog met actuele inzichten voorkomt een eenzijdige benadering van Don Bosco en maakt zijn persoon, zijn pedagogie en spiritualiteit nog meer relevant voor deze tijd.

 

Don Bosco Vorming & Animatie draagt niet alleen bij tot die dialoog, maar wil zoveel mogelijk geïnteresseerden uit Vlaanderen en Nederland bij dit gesprek betrekken. Daarom organiseert zij jaarlijks een studiedag met een eminente kenner van de salesiaanse realiteit.

 

 

Inhoud

Voor Don Bosco was religieuze ontwikkeling een wezenlijk deel van zijn opvoedingswerk. Kan je in deze multiculturele context de religieuze ontwikkeling van jongeren stimuleren? Hoe doe je dat? Hebben jongeren daar behoefte aan? In deze studiedag buigen we ons over deze boeiende vragen.


Katharina Karl is verantwoordelijke en Angelika Gabriel stafmedewerker van het jeugdpastorale instituut in de Duitse salesiaanse provincie. De dienst heeft op basis van studiewerk en praktijkervaringen een interessant model uitgewerkt om in onze multiculturele context de religieuze ontvankelijkheid van jongeren te ontwikkelen. Zij geven ons inzicht in hun onderzoek en het model dat daaruit gegroeid is.
De referaten op deze studiedag zijn in het Duits maar er wordt voor een vertaling gezorgd. 
  

Doelgroep 

Iedereen is van harte welkom: leerkrachten, opvoeders, salesianen, zusters van Don Bosco, medewerk(st)ers vrijwilligsters van Don Bosco, oud-leerlingen, ouders en sympathisanten.

  

Datum en Plaats

Zaterdag 26 januari 2019 van 09.45 uur tot 16.00 uur
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

 

 Info en inschrijven

Je kan inschrijven via het online inschrijvingsformulierInschrijven

 

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

Deelname in de kosten

25 euro, eten en koffie inbegrepen. De betaling van de bijdrage gebeurt op de studiedag zelf. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

 

 

 

Opnieuw van Don Bosco vertrekken

Het 26e Algemeen Kapittel van de salesianen dat plaatsvond in het voorjaar van 2008, lanceerde een krachtige oproep om terug te keren naar het oorspronkelijke charisma van Don Bosco. Niet uit een soort nostalgisch terugblikken en een krampachtig vasthouden aan de woorden en daden van de stichter, maar om vanuit die herbronning Don Bosco ook vandaag handen, voeten en vooral een hart te geven. Daarom werd in het kapitteldocument over dat thema gekozen voor de titel: 'opnieuw vertrekken van Don Bosco'. Een betekenisvolle en uitdagende keuze.
 
Dankzij het historisch-kritische onderzoek werd het beeld dat we van Don Bosco hebben al bijgesteld. Sommige, al te eenzijdige voorstellingen zijn intussen losgelaten. Dat maakt zijn persoon, werk, charisma en spiritualiteit echter niet minder relevant voor deze tijd. Via de kritische studie van de bronnen ontdekken we een Don Bosco die ons blijft uitdagen en inspireren in het engagement bij jongeren.

In opvolging hiervan heeft de Provinciale Raad aan de werkgroep 'Terug naar Don Bosco' en aan Don Bosco Vorming & Animatie gevraagd om jaarlijks een studiedag te organiseren.