Toelichting bij het kunstwerk van Koen Lemmens

Het priesterhoedje staat voor Don Bosco en zijn pastoraal-pedagogisch project. Zijn persoon, aanpak en spiritualiteit vormen het ‘puzzelstuk’ dat we in de cirkel willen schuiven en dat de cirkel rond maakt.
De cirkel is drager van verschillende betekenissen. Het is de salesiaanse wereld waar Don Bosco een eigen gezicht krijgt in de ontmoeting tussen jongeren en opvoeders.
Tegelijk verwijst de cirkel naar de ruimere wereld waarin we werken en leven. Het salesiaanse erfgoed biedt op eigen wijze bakens en antwoorden voor hedendaagse noden, vragen en uitdagingen. Het wordt anderzijds ook altijd zelf verrijkt en bevraagd door deze ruimere wereld.
Je kan de cirkel ook zien als een tafel. Don Bosco schuift mee met ons aan de tafel van verbondenheid. Een tafel waar we thuis komen, waar we als team werken en ook genieten. Dit project dragen we samen.
Groen als kleur ontstaat uit het mengen van blauw en geel. Het verwijst voor ons naar de pedagogische en pastorale dimensies van het project die elkaar oproepen en verrijken en die we in Don Bosco Vorming & Animatie willen integreren. Groen staat tevens voor hoop en toekomstperspectief.
De balk onderaan die het geheel draagt, verwijst naar het kruis. Van daaruit treedt Don Bosco in de cirkel als teken en aanreiker van Gods liefde voor de jonge mens.

                                                                          naar welkom                                                                               naar Koen Lemmens